Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Fill de Joan Amat, àlies Carles, comerciant benestant de Monistrol, que fa que el seu sobrenom Carles sigui el primer cognom del seu fill. Joan Carles Amat es doctora en Medicina, probablement el 1595 a la Universitat de València on té de professors Lluís Collado (València, 1520-1598) i Pere Ximeno (València, c.1515-Alcalà d’Henares, c.1555). En aquell temps, l’Estudi General de València és el més prestigiat d’Espanya i són molts els estudiants catalans com, entre d’altres, el tortosí Llorenç Romeu i el gironí Joan Rafael Moix. S’ignora on Carles obté el Batxiller en Arts, necessari per ser admès a l’Estudi General de València per estudiar Medicina però segurament el fa a Barcelona o Lleida, ciutats on es podia obtenir aquest títol a Catalunya.

Joan Carles Amat és molt afeccionat a la música i un guitarrista d'excepció, es menciona que a l'edat de 7 anys ja toca més d’un instrument i canta bé. El 1596, quan Carles és a Monistrol i té poc més de vint anys, s’edita el seu llibre Guitarra española y vandola, en dos maneras de guitarra castellana y catalana de cinco órdenes. És el primer tractat de guitarra i se n’arriben a fer almenys set edicions, essent la més antiga que es conserva una reimpressió que es fa el 1626 a la Impremta Anglada i Llorens de Lleida, ja que les anteriors s’han perdut. La bandola és un instrument de sis ordres de la família del llaüt.

Inicialment, Carles exerceix de metge a Esparraguera on l'any 1600 es casa amb Mònica Ubach Casanovas, filla de Vacarisses, amb qui no tenen fills. El 1606, s’ofereix a fer de metge de Monistrol però el Consistori no accepta les seves condicions econòmiques. Del 1606 al 1608, fa de metge del Monestir de Montserrat amb la funció d’atendre els monjos i els peregrins. Més endavant, s’estableix a la seva vila natal amb l’aconductament municipal i comença a exercir diversos càrrecs polítics a l’Ajuntament de Monistrol: és jurat, prohom, síndic, oïdor de comptes, credencer i escrivà fins arribar a ser alcalde, càrrec des del qual impulsa la construcció de la primera seu permanent de la Casa de la Vila, actualment visible amb algunes reformes al començament del carrer Manresa de Monistrol de Montserrat.

Joan Carles i Amat és autor d’una obra mèdica que obté una molt notable difusió fins i tot fora del país: Fructus medicinae ex variis Galeni locis decerpti, edita per primer cop a Lió el 1623 i de la que es coneix una reimpressió posterior feta a València el 1693. De fet, es fan diverses reedicions tot i que es és un tractat mèdic molt elemental, basat en les teories de Galè de Pèrgam (130 DC), però pel seu caràcter pràctic s’esdevé un Vademècum essencial per a la pràctica dels metges, cirurgians i apotecaris contemporanis. Les descripcions són molt breus però analitza amb més extensió algun cas com la litiasi urinària, les malalties ginecològiques o la febre.

La fama de Carles li arriba sobretot pel llibre Quatre-cents aforismes cathalans que s’imprimeix el 1636 i es reimprimeix en diverses ocasions i a diferents llocs de Catalunya fins al segle XIX ja que es fa servir com a llibre de lectura a les escoles. Els aforismes abasten tots els grans temes de la vida humana i són un exemple del que es coneix com a saviesa popular. De fet, encara avui, els aforismes catalans del 1636 són de plena actualitat.

L’Ajuntament de Monistrol recorda la figura de Joan Carles i Amat amb el nom d'una plaça que, avui, és davant del pont sobre el riu Llobregat.

MBC