Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Presentació

Benvolguts  visitants d’aquesta pàgina web dedicada a la memòria de metges catalans distingits per una activitat professional destacada. Tots els metges i metgesses que  hem inclòs han gaudit de prestigi entre els seus coetanis i alguns d’ells l’han conservat fins avui,  molts anys després de la seva mort.  Altres, en canvi, han passat a l’oblit malgrat que moltes de les seves accions han tingut transcendència en el temps.  Amb aquest web, aspirem a modificar el concepte que la fama és efímera. Volem facilitar el coneixement de qui eren i què van fer molts metges que van contribuir en vida al progrés del coneixement mèdic i a la millora de la salut dels seus conciutadans.

Aquest espai pretén ser alhora informatiu i entretingut. Vol descriure els aspectes biogràfics més notables d’aquests metges i metgesses, relacionar les seves aportacions científiques i aportar aquelles imatges que ens els mostren en el seu món professional, personal o familiar.  Cada resum biogràfic està escrit per un autor. Al final del text, hi trobareu les seves inicials.

Vol ser, també, un web dinàmic i participatiu que pugui anar creixent a mesura que es vagin incorporant més metges i metgesses a aquesta galeria o introduint aquelles imatges fotogràfiques que ens pugui aportar qui ens visiti.  Al final de cada biografia, hi ha un formulari per fer suggeriments per via electrònica als responsables del web tant per fer alguna rectificació del text escrit com per aportar noves dades o enviar imatges.

La selecció dels primers 50 metges de la Galeria de Metges Catalans ha estat una feina complexa. Per evitar que es fes un rànquing segons prestigi i fugint de donar una sèrie ordenada cronològicament, hem fet una selecció  de forma heterogènia.  Hi ha metges de fa segles, la majoria són de final del segle XIX i principis del segle XX.  D’altres han mort en les últimes dècades. En edicions successives, anirem ampliant el nombre de metges en grups de 50 sense que, pel moment, s’hagi determinat un límit numèric.

Confiem que amb aquesta iniciativa del Col·legi de Metges de Barcelona, facilitem el coneixement de personatges de la medicina que haurien de ser reconeguts per les seves aportacions. Així, aquest web aspira a convertir-se en una espècie de diccionari il·lustrat de metges catalans famosos o que haurien de ser-ho.  Ens agradaria que quan es parli d’un metge –els mèrits del qual no us siguin familiars— tingueu el neguit de consultar la nostra Galeria de Metges Catalans per veure si hi és i què va fer. Si això passa, ens donarem per satisfets.

Esperem, a més a més, que la iniciativa de rememorar els metges destacats ens faci, augmentar la nostra autoestima. Al mirar els noms dels metges biografiats, comprovareu que si, en el passat,  la medicina de Catalunya ha tingut un gran prestigi, es deu als metges brillants que van exercir a la nostra terra. Catalunya ha estat i és una terra de grans metges.

Miquel Bruguera

firma Bruguera

Suggeriments i participació

Aquest espai és obert a les aportacions, rectificacions o ampliacions que el lector vulgui fer-nos.
Les propostes de personatges que es puguin incorporar a la Galeria seran benvingudes.