Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Fill del metge Francesc Oms Buxons, nissaga de metges de Blanes que es remunta al segle XVII, i de Josepa Garrigolas, natural de Girona. Lluís Oms Garrigolas rep el títol de batxiller en Filosofia l’any 1828 a Barcelona i comença els estudis de Medicina i Cirurgia al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona. El 1833, es ja batxiller en Medicina i, el 1835 quan te 24 anys, es doctora a la Universitat de Madrid.

Exerceix tota la vida a Blanes, assistint els pacients de l’Hospital de Blanes com a metge titular i visitant els propis malalts blanencs i gent de localitats properes. Lluís Oms publica alguns llibres que esdevenen un referent a la seva època com el Tratado elemental completo de enfermedades de las mujeres que es publica el 1840 o la traducció del francès i l’ampliació del Compendio del Tratado Práctico de las enfermedades venéreas, obre de Desruelles. També del francés, Oms adapta i amplia el Manual de Materia Médica, de Milne Edwards i P. Vavasseur que, el 1853, es declarat llibre de text del Col·legi de Cirurgia de Barcelona , consideració que també mereix El Tratado práctico de las enfermedades de los niños.

Membre de diverses corporacions com ara la Societat Econòmica d’Amics del País de Girona, l’Institut Mèdico Valencià i l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, ingressa com a membre corresponent el 1839. El 1848, el nomenen corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Castilla la Nova. Implicat a la seva vila natal, esdevé vocal de la Junta Municipal de Sanitat i membre de la Comissió local d'Instrucció Primària de la Vila de Blanes. Des del 1869, Oms Garrigolas exerceix com a director de l’Hospital de Blanes alhora que, els anys 1879 i 1880, és nomenat Metge de Secció de la 'Compañía de los Ferrocarriles'.

Dos dels seus fills, Joaquim i Lluís Oms Miralbell, segueixen la tradició familiar de dedicar-se a la medicina. Joaquim exerceix professionalment tota la seva vida a Blanes mentre que, el segon, Lluís, segueix la carrera militar, viatja a Cuba on hi està molts anys i, desprès, és destinat a l’Exèrcit de Filipines on arriba a ser Inspector Metge de segona. El 1891, de tornada a Espanya, és nomenat director dels Hospitals Militars de València, Màlaga i Barcelona, passant a la reserva amb el grau d’Inspector Metge de primera clase. Descendent d'aquesta nissaga mèdica n'és, per la branca blanenca que fa les Amèriques: Joan Palau Oms, fill de la criolla cubana, Avelina Oms Sainz de la Peña.

MBC