Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Fill del cirurgià Antoni Vieta, es llicencia en Cirurgia el 1804 i en Medicina el 1819. Pere Vieta és alumne de metges de renom com Antoni San German, Antoni Cibat i Francesc Salvà. A més, entre 1827 i 1843, Vieta i Gibert es converteix en el continuador de les observacions meteorològiques que fa el seu predecessor Salvat de la ciutat de Barcelona.

Al Col·legi de Cirurgia de Barcelona, el jove Vieta substitueix al professor Cibat en la càtedra de Física quan el mestre no pot assistir a les classes. Després, el 1806, es presenta a les oposicions per la càtedra de Física Experimental del Real Seminari de Nobles de Madrid, vacant per la mort del titular, Manuel Pérez. Tot i que Pere Vieta aprova, no ocupa mai la càtedra en quedar en segon lloc a la terna que s’eleva al rei.

Del 1808 al 1814, durant la Guerra del Francès és ajudant de Cirurgia de l'exèrcit. Més endavant, el 1831, és nomenat vicedirector del Cos de Cirurgia Militar de Catalunya. Abans, el 1814, li és confiada la càtedra de Física Experimental de la nova Escola de Física creada per la Junta de Comerç de Barcelona i Vieta és l’encarregat de pronunciar el discurs inaugural del primer curs. Més endavant, el 1838 quan es restaura la Universitat de Barcelona, hi ocupa la càtedra de Física fins a la seva mort.

El 1823, és elegit membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona i n’és el seu president des del 1843 fins al 1848. Presideix, també, la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona del 1846 al 1847.

Pere Vieta, una de les màximes autoritats mèdiques de la seva època, adopta una actitud ambivalent en relació a la Frenologia que impulsa Marià Cubí. Inicialment, el 1842, Vieta es mostra crític quan el frenòleg viatja a Barcelona per divulgar la nova ciència. Més endavant, ja es declara partidari tot i que, públicament, només sota pseudònim i reservant el seu reconeixement de la Frenologia a les cartes privades que Vieta adreça a Cubí.

Vieta tradueix obres de text per als estudis de Física: Tratado de física completa y elemental d’A. Libes i Elementos de Física Experimental y meteorológica de Pouillet. Publica, també, alguns opuscles científics.

L'any 1851, regala a l'Acadèmia de Medicina de Barcelona un quadre amb el retrat de Fra Cosme, litotomista, que es conserva a la sala de sessions ordinàries d’aquesta institució.

MBC