Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Fill de Francesc i Mariana Feu, naturals de Barcelona. El pare va servir en l’exèrcit durant vint anys, primer com a soldat en l’Escuadra de Galeres i més tard com artiller de la ciutat de Barcelona. Francesc Feu obté el títol de batxiller en Arts per la Universitat de Barcelona i, seguidament comença els estudis de Medicina a l'Estudi General de Barcelona, on obté el grau de doctor el 1672. Els seus mestres són Jacint Andreu, catedràtic de Prima, i Joan d’Alos, la figura més notable de la medicina catalana el segle XVII.

Durant tres anys consecutius, del 1675 al 1678, Francesc Feu concursa per optar a una càtedra de Medicina però no té èxit fins al tercer intent. Després d’una tercera oposició, brillant a criteri del Tribunal, se li concedeix la càtedra d’Anatomia i, seguidament, la ciutat de Barcelona el nomena examinador dels mestres cirurgians. També exerceix com a metge “d’almoina” a les presons reials i metge de l’exèrcit en les campanyes que emprenen els virreis de Catalunya, duc de San German i duc de Sessa. El Duc de Sessa, Francisco Fernández de Córdoba, el nomena protometge de l’exèrcit reial radicat a la localitat de Palamós amb l’encàrrec d’atendre els soldats malalts de la guarnició establerta en aquesta localitat. Durant un temps, abans d’anar a Madrid, va exercir de metge a Vilafranca

El 1684, Francesc Feu és cridat pel Protomedicat madrileny per ensenyar Anatomia i li donen una plaça de metge a l’Hospital General però no poden pagar el seu salari per falta de recursos de l’Hospital. Es queixa d’aquesta situació al rei i aquest mira de compensar-lo amb nomenament de metge de la reial família ja el 1689, encarregant-se d’assistir als criats si es posaven a malalts. No obstant aquest ascens, segueix sense cobrar de manera regular perquè hi continuen mancant els diners i es veu obligat a tornar a escriure al rei. El 1690, Francesc Feu li envia un memoràndum queixant-se que el salari que percep no li permet viure i li demana que se’l nomeni examinador del protomedicat. Tot i això, el rei no accedeix la seva petició.

Fins al 1693 no aconsegueix una plaça a l’Hospital General de Madrid que li permet millorar la seva situació econòmica, i a finals de 1695.

Estant encara a Barcelona, el 1676, Francesc Feu publica l’obra Medicum pronosticum i també un Romance que s’imprimeix el 1677 amb una dedicatòria a Joan d’Àustria.

Casat amb Raymunda Vilamala, és hereu el seu únic fill Thomàs Feu i Vilamala per testament signat el 20 de març 1697.

MBC