Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Filla de Joan Bracons i Maria Gaset, família dedicada al comerç d’importació i exportació de pesca salada, cursa el batxillerat a l’Escola Industrial de Terrassa on conclou els estudis l’any 1920. Tot seguit i amb només setze anys, comença la carrera a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Membre de l’Associació Joventut Universitària Femenina, l’any 1923, cobreix la plaça vacant de secretària general de l’Associació. Molt temps després, Teresa Bracons recordava que -com que era una de les poques dones universitàries d’aquells anys i l'única estudiant de la Facultat de Medicina- els catedràtics la feien seure's sobre la tarima lluny dels seus companys al costat del metre. També que -quan es tractaven temes referents a l’Anatomia o a la Patologia Urogenital o a les malalties venèries- el professor la feia sortir de l’aula fins que acabava d’explicar el tema. En els darrers anys de carrera, però, va ser alumna interna a la càtedra d’Anatomia Patològica que dirigia el professor Àngel Ferrer i Cagigal. En els darrers anys d’Universitat, s’especialitza en Pediatria amb el professor Andreu Martínez Vargas qui, a principis de 1927, crea el Patronat Femení de les Sales de Clínica Pediàtrica a l’Hospital Clínic, en què Teresa Bracons ocupa la vicepresidència essent encara estudiant.

Alumne brillant amb vàries matrícules d’honor, Teresa Bracons es llicencia el 1927 i, de seguida, estableix una consulta de Pediatria i Ginecologia a Barcelona al número 7 de la Rambla del Prat i, una altra al carrer d’Ireneu de Terrassa, ciutat on encara hi viuen els seus pares i on hi exercirà fins als vuitanta anys. Quan esclata la Guerra Civil, la doctora Bracons s’instal·la amb la família a Terrassa on ara té un altre consultori obert al número 31 del carrer Volta o Wolta on hi exerceix d’especialista com a ginecòloga, comptant amb la col·laboració de Joaquim Salarich quan la pacient requereix una operació quirúrgica. Presidenta del Comitè Femení Abolicionista de Terrassa, el nou Pla Sanitari Municipal la nomena directora del Dispensari de Malalties de la Dona de la capital del Vallès Oriental.

A més, Teresa Bracons col·labora a la mateixa càtedra d’Anatomia Patològica en què ha estat alumna interna i on coneix el metge Lluís Maria Callís Farriol (...) -professor adjunt a la càtedra, forense i director del Museu d'Anatomia Patològica- amb qui, el 1929, es casen. És amb el seu company –amb un pròleg de Ferrer i Cajigal- amb qui, un any després de llicenciar-se, Teresa Bracons publica la seva primera obra Técnica de necrópsiam y diagnóstico anatomo-patológico. Més endavant, publica alguns articles de contingut pediàtric a la revista La Medicina de los niños, escrits que, pel moment, no podem indexar perquè malauradament es van perdre mentre quan van haver de marxar a França durant la Guerra Civil.

Un dels dos fills del matrimoni Callís Bracons, és el nefròleg Lluís Maria Callís Bracons.

LMCB