Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Bibliografia

 • Delclòs i Balvey, Lluís. Guillem Colteller: médico de los reyes de Aragón: siglo XIV. A: Sánchez Ripollès, J. M. A la medicina de la Corona Catalanoaragonesa. Sèries Ecos de Musa. S.l.: s.n., 2011.
 • Javirre Mur, Aurea L. Matha de Armanyach, Duquesa de Gerona (1373-1378). Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2011. [Accés web]
 • Ferragud Domingo, Carmel. Los oficios relacionados con la medicina durante la Baja Edad Media en la Corona de Aragón y su proyección social. Anuario de estudios medievales (AEM), gener-juny 2007; 37(1):128. [Accés web]
 • Julià Figueres, Benet; Condom i Gratacós, Dolors; Baró i Seguí, Joan. Una tesi mèdica gironina del 1672. Gimbernat: Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut, 1996; (25):141-154. [Accés web]
 • Parellada Feliu, Joan. La cirurgia catalana a la Baixa Edat Mitjana. Gimbernat: Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut, 1984;(2):19-30. [Accés web]
 • Puig Vilajuana, Lluís; Puig Bausili, Lluisel·la. El Rei Pere III 'El Cerimoniós i la medicina Catalana. Gimbernat: Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut, 1984; (2):209-220. [Accés web]
 • Grau Montserrat, Manuel. Medicina a Besalú (s. XIV). Metges, apotecaris i manescals. Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1984; 99-133. [Accés web]
 • Julià Figueras, Benet. Metges del capítol de la seu gironina en l’edat mitja. Butlletí del Col·legi Oficial de Metges de Girona, octubre 1977; 72.
 • Julià Figueras, Benet. Notes de la història de la medicina gironina. Butlletí del Col·legi Oficial de Metges de Girona, gener 1977, 69.
 • Julià Figueras, Benet. Metges gironins de les cases reials. Butlletí del Col·legi Oficial de Metges de Girona, juliol 1976; 67.
 • Pla Dalmau, Josep M. Pequeña Història de la medicina gerundense. Boletín del Colegio de Médicos de Gerona, 1974.
 • Roca Heras, Josep Maria. Maestre Guillem Colteller, metge dels reis d’Aragó Pere III i Joan I. Barcelona: Imp. Badia, 1922.