Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

  • Consideracions sobre l'estudi dinamogràfic del treball muscular. Amb C Soler-Dopff. Barcelona, 1933.
  • Resumen de observaciones metabolimétricas basales enenfermos psíquicos. Revista Médica Barcelona, 1935;134:99-102.
  • Resumen de observaciones metabolimétricas basales en enfermos psíquicos. Revista Médica Barcelona 1935;134:99-102.
  • Contribució a l'estudi de la funció hepàtica en els esquizofrènics. Amb J Vidal-Teixidor. Revista catalana de Psiquiatria i de Neurologia, 1936;1-4-19.
  • Contribución al estudio nacional de la tipología de Kretschmer. Revista Catalana de Psiquiatria i de Neurologia, 1937;2:142-74.
  • Pemolina-magnesio y memoria: estudio crítico experimental. Medicina Barcelona: Doyma, 1966. Medicina Clínica,1966;XLVII(6):361-367.
  • Some biochemical nexa between psyche and cancer metabolism. Communication to the 1st meeting of the International Psychosomatic Cancer Research Association. Amsterdam (Holanda), 1960.
  • Pemolina-magnesio y memoria : estudio crítico experimental. Barcelona: Doyma, 1966.
  • El 'Inventario Personal' de C. Bernreuter : resumen de treinta años de experiència. Madrid , 1967.