Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

  • L'Avortament. Barcelona: Secretariat diocesà de pastoral familiar, 1980.
  • Configuración del Hospital Católico. Madrid: Comisión Hospitales Iglesia Católica (COHIC), 1981
  • The History of the International study group on bioethics (ISGB) of the International Federation of Catholic Universities (IFCU) = Historia del Grupo Internacional de estudios de bioética (ISGB) de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), 1994.
  • Actituds i valors en medicina. Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, Separata del Quinzè Congrès de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, p. 167-172, 1996-1998.
  • El diàleg bioètic albirant el tercer mil·lenni. Institut Borja de Bioètica, Sant Cugat del Valles: 1999.
  • El Diàleg bioètic albirant el tercer mil·lenni. Barcelona: Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 1999.
  • Documento de consenso : consideraciones éticas sobre la cesárea Madrid: Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología SEGO, 2000.
  • Bioética: orígenes, presente y futuro. Madrid: Fundación Mapfre Medicina. 2001.