Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 • Consideracions diagnòstiques sobre alguns casos de coprostassis rectal. Anals Medecina, 1907;4:281-8.
 • Tractament de la neuralgia facial per les injeccions neurolítiques d'alcool. Anals Medicina, 1914:113-29.
 • Presentació d'una pessa anatómica referenta a un tifódic.Consideracions sobre la mateixa. Anals Medicina, 1915:127-31.
 • Les meves impresions sobre una seixantena de cassos de febre tifódica, tractats per les vacunes antitífiques. Anals Medicina, 1915:41-72.
 • El problema de la natalitat a Catalunya. Un perill gravissim per la nostra patria. Anals Medicina, 1915:377-474.
 • El problema de la natalitat a Catalunya: un gravíssim perill per a la nostra pàtria. Barcelona: Badia Catenys, 1915.
 • Al poble de Barcelona: el deplorable estat sanitari de la nostra ciutat, que poguent i devent esser una de les més sanes del mon presenta... Amb D Martí Juliá et al. Barcelona: Vda. Badia. 1916?.
 • Regisme alimentici en la febre tifoidea i en les toxi-infeccions agudes endodigestives en general. Actes 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana. Barcelona, 1917;1:343-88.
 • Tractament de la septicèmia tifòdica. Actes 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1919;1:177-12.
 • Projecte d’organització hospitalària ciutadana, provincial, regional o nacional. Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya, 1921;7: 3-5.
 • La nostra anada al Col·legi. Motius i propósits. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1921;8:1-3.
 • La questió de les quotes. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1921;9:13-4.
 • El Sindicat, necessitat cada dia més imperiosa. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1922;24:1-2.
 • El Sindicat i la política Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya, 1924;45:3.
 • De l'última Assemblea. ¡Sursum corda, encara!. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1925;58:1-2.
 • Lletra oberta a tots els socis del Sindicat. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1925;64:1.
 • Assemblea Ordinària de Delegats de l'any 1926. Sessió inaugural. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1926;76:3-26.
 • La qüestió mutualista. Calma, senyors, serenitat! Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1928;91:8-10.
 • Una aclaració i un remerciament. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1928;97:5-6.
 • Tercer aniversari de Monografies Mèdiques. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1929;110:18-19.
 • El problema de la crisi mèdica l'any 1905. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1929;101:3-6.
 • Un símptoma gairebé constant en la tuberculosi pulmonar incipient. Annals Medicina, 1930;11:927-31.
 • Un simptoma gairebe constant en la Tuberculosis pulmonar incipient. But. Col. Oficial de Metges de Tarragona, 1931;345:54-7.
 • Contesta als Drs. P. Mas i Oliver, Garcia Tornel i Canal. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1931;126:26-9.
 • Generositats, explotacions voluntàries i explotacions forçades i la crisi mèdico – econòmica. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1931;127:21-4.
 • Diagnòstic precoç de la tuberculosi pulmonar en l’adult. Actes 7è Congrés de Metges de Llengua Catalana, Palma de Mallorca, 1932;1:3-21.
 • Un cas de tumoració toràcica. Annals Medicina, 1932;2:135-40.
 • Cabòries sindicals - Interessos legítims. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1934;168:3-4.
 • El VIIIè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1934;164:2.
 • Freqüencia i valor diagnòstic de les raneres crepitants en la tuberculosi pulmonar incipient. Medicina Catalana 1934;11:131-6.
 • El Dr. Freixas, acadèmic. Annals de Medicina, 1934;7:619-30.
 • Freqüència i valor absolut i relatiu dels estertors crepitants en la tuberculosi pulmonar incipient. Veritable zona d’alarma. 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1934;2:105-6.
 • Característiques de l'última Assemblea. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1935;180:332-5.
 • La qüestió de les Mèdiques. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1935;184:483-6.
 • La qüestió de les Mèdiques, Butlletí del Sindical de Metges, 1935;184:483-6.
 • El Doctor Josep Moll i Ginferrer. La Medicina Catalana, 1937-1938;51-52:193-194.
 • Mi actuación en el Hospital. Mis impresiones referentes a este tiempo. Hospital del Sagrado Corazón, Barcelona, 1939:43-63.