Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 • Reactive hyperemia on the hemato-circulatory constants. Amb P de la Pena I F Cavero. Rev Clin Esp, 1949;35(2):99-102.
 • Effect of atropine and antihistaminics in reactive hyperemia. Amb P de la Pena I F Cavero. Rev Clin Esp. 1949;35(3):185-7.
 • Benda-Urquia granulogram in experimental tuberculosis. Rev Esp Tuberc. 1950;187:689-95
 • Granulodiagnosis of tuberculosis. Medicamenta (Madr). 1952;224(10):193-6.
 • La vacuna B. C. G. Med y Cirur Aux, 1956;Set:424-30.
 • Estudio de las recaidas en la tuberculosis pulmonar. Tesi doctoral. Barcelona: Facultat de Medicina UB , 1956.
 • Bronchoscopy in Hemoptysis. N Engl J Med 1958;258(23):167-170.
 • Prueba de la tuberculina. Su significación y valor actual. Rev Esp Tuberculosis, 1972;41(453):649.
 • Risks of asbestos inhalation. Its clinical importance. Med Clin (Barc). 1979;72(1):29-33.
 • [Electrocardiographic disturbances in the left spontaneous pneumothorax. A case report. Amb MA de Miguel. Med Clin (Barc), 1979;72(8):341-3.
 • Estannosis. Salud y Trabajo, 1981, 81-4.
 • Asbestosis and tuberculosis. Amb P López-Ibàñez I J Pérez Nicolás. Am J Ind Med. 1983;4(6):755-7.
 • Exposició industrial al monòxid de carboni i habitud de fumar: determinació de carboxihemoglobina i tiocianats . Amb JI. Hornos- Vila i J Pérez-Nicolàs. Llibre Actes XII Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, 1984;2:121-33.
 • Asbestosis y tuberculosis. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo , 1984.
 • Enfermedades broncopulmonares de origen ocupacional. Barcelona: Labor, 1985.
 • Fiebre de los humidificadores en una fábrica textil. (Relación de 14 casos). Salud y Trabajo, 1986;57:31-7.
 • Fumar en aviones [Cartes al Director. La Vanguardia, 16 novembre 1989]
 • Estat actual de la prevenció i del tractament del tabaquisme. Rev Reial Acadèmia Medicina Barcelona, 1990;2(5):167-74.