Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 • Recasens, Daniel. Bloqueig incomplet i inestable auriculo-ventricular. Pràctica Mèdica 1936 (40): 93-101.
 • Recasens, Daniel. L'endèmia tifòdica a la nostra ciutat l'any 1935. Pràctica Mèdica. 1936 (37): 43-51.
 • Recasens, Daniel. Mortalitat i Natalitat a la ciutat de Tarragona en l'any 1935. Pràctica Mèdica. 1936 (35): 3-7.
 • Recasens, Daniel. Les malalties reumàtiques i el verí d'abella. Pràctica Mèdica. 1935 (33): 275-278.
 • Recasens, Daniel. Contribució a l'estudi dels accidents provocats per la cuproteràpia endovenosa. Pràctica Mèdica. 1935 (33): 267-272.
 • Recasens Comes, Daniel. Mortalitat i natalitat a la ciutat de Tarragona. Tarragona: Gràfiques Forés, 1935.
 • Recasens, Daniel. La mortalitat per tuberculosi pulmonar a la ciutat de Tarragona. Pràctica Mèdica. 1934 (21): 425-431.
 • Recasens, Daniel. La insuficiència auricular. Pràctica Mèdica. 1934 (22): 441-451.
 • Recasens, Daniel. Leucèmia mieloide de marxa subaguda. Pràctica Mèdica. 1933 (2): 9-15.
 • Recasens, Daniel. Consideracions entorn del tractament de la hipertensió en la pràctica corrent. Pràctica Mèdica. 1933 (4): 3-19.
 • Recasens, Daniel. Extra-Sistoles i distenció del Miocardi. Bol. Colegio Oficial de Medicos de Tarragona, 1930 (334): 281-286.
 • Recasens, Daniel. Insuficiència cardíaca senil, amb hipertensió i dissociació completa aorículo-ventricular. Bol. Colegio Oficial de Medicos de Tarragona, 1930 (338): 346-350.
 • Recasens Comes, Daniel. Secuita, senyoriu de Santes Creus: notes históriques [sic]. S.l.: s.n., 1929.