Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 • Guasch, Jordi. El Tractament de les anèmies. Col·lecció Monografies mèdiques; 49-50. Barcelona: s.n, 1931.
 • Surinyac Oller, Ramon; Guasch, Jordi. Consideracions sobre les relacions entre esprú i anèmia perniciosa : comunicació presentada al VI Congrés de Metges de Llengua Catalana. Barcelona: s.n, 1931.
 • Guasch, Jordi. L'espleno-contracció adrenalínica : comunicació presentada al VI Congrés de Metges de Llengua Catalana, Barcelona 1931. Barcelona: s.n, 1931.
 • Guasch, Jordi; González Ribas, M. Estudi clínic anatomo-patològic d'un cas de leucèmia mieloblàstica : comunicació presentada al VII Congrés de Metges de Llengua Catalana, celebrat a la ciutat de Palma de Mallorca els mesos de juny i juliol de l'any 1932. Barcelona: Tip. Occitània, 1932.
 • Guasch, Jordi. Panmieloptisi (anèmia aplàstica) en un tuberculós. Barcelona: Gráficas Romestre, 1934.
 • Guasch, Jordi. Evolució aplàstica d’un cas d’anèmia perniciosa. Annals de medicina, 1934; 9: 727-735.
 • Guasch, Jordi. Hematologia. Publicacions de l'Agrupament Escolar de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya. Barcelona: Agrupament Escolar de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya, 1935.
 • Guasch, Jordi. Mètodes especials en les diàtesis hemorràgiques. La Medicina Catalana, 1936; 28: 603-608.
 • Guasch, Jordi. Mecanisme hemostíptic normal i els seus trastorns. La Medicina Catalana, 1936; 28: 609-614.
 • Guasch, Jordi; Mascaró, Manuel. Diàtesis hemorràgica en les mielotoxicosis globals (alèucies hemorràgiques i anèmies aplàstiques. La Medicina Catalana, 1936; 28: 615-650.
 • Guasch, Jordi; Siper, Salvador; Mascaró, Manuel. La malaltia de Werlhof. La Medicina Catalana, 1936; 28: 651-671.
 • Permanyer, Joan J.; Guasch, Jordi. Púrpures atrombopèniques. La Medicina Catalana, 1936; 28: 672-694.
 • Guasch, Jordi; López, Gil. Púrpura abdominal del Henoch. La Medicina Catalana, 1936; 28: 694-702.
 • Guasch, Jordi; López, Gil; Miró, J. Hemofília. La Medicina Catalana, 1936; 34: 73-98.
 • Guasch, Jordi. Paludismo, kala-azar fiebre recurrente. Madrid: Barcelona: Miguel Servet, 1943.
 • Puig-Sureda Sais, Joan; Guasch, Jordi. Anastomosis intestinal cerrada. Barcelona: J. Vila, 1947.
 • Guasch, Jordi. Plasmocytome (myélomes multiples des os). París: Encyclopédie médico-chirurgicale, 1962.
 • Rotella, E.; Guasch, J.; Viñas, J., et al. El trasplante de riñón. Actes, 1967; 21: 228-239.