Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

  • Río, J.; Molins, A.; Viguera, M.L.; Codina, A. Acute dystonia caused by fluoxetine. Med Clin (Barc). Octubre, 1992; 10;99(11):436-7.
  • Río, J.; Colín, A.; Salvador, F.; Tintoré, M.; Viguera M.L.; et. al. Retinal periphlebitis in multiple sclerosis. A prospective study. Neurologia. Octubre, 1993; 8(8):252-5.
  • Río, J.; Royo, I.; Viguera, M.L.; Serena, J. Polyneuropathy from sniffing glue. Rev Clin Esp. Octubre, 1993; 193(5):275-6.
  • Abilleira, S.; Viguera, M,L.; Miquel F. J. Myoclonus induced by tacrine. Neurol Neurosurg Psychiatry. Febrer, 1998; 64(2):281.
  • Delgado, T.; Martínez, J.M.; Viguera, M.L.; Ribera, G. Small-fibre polyneuropathy in Whipple's disease. Neurologia. Març, 2010; 25(2):134-5.
  • Pradas, J.; Puig, T.; Rojas-García, R.; Viguera, M.L.; et. al. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. Maig, 2013; 14(4):278-83.