Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada


  • Estat actual de la política catalana: orientació a seguir: conferència pública donada en el teatre Granvía el dia 12 de juny de 1910. Barcelona: F. Badia, 1910.
  • Nacionalistes, Sabedors de la devoció que sentiu per la Catalunya rediviva, vos preguem l'assistencia a l'Assamblea que celebrarem a Tarragona els dies 5 y 6 d'octubre ... Amb Unió Catalanista et al. Barcelona: Viuda Badia, 1912.
  • Per Catalunya: articles. Barcelona: Barcelona: L’Avenç, 1913.
  • Nacionalisme . Ilustració Catalana, Lectura popular. Biblioteca d'Autors catalans, 1913;249:130-60.
  • Parleu bé si us plau. Et al. Igualada: N. Poncell, 1914.
  • Al poble de Barcelona : el deplorable estat sanitari de la nostra ciutat, que poguent i devent esser una de les més sanes del mon, presente... Et al. Barcelona: Viuda Badia, 1914-5.
  • Tot llegint la Història dels Moviments Nacionalistes d'en Rovira i Virgili. Barcelona: Renaixement, 1916;142:Suplement.
  • Iberisme i socialisme. Amb E Prat de la Riba. Barcelona: La Novel·la Nova, 1918:68.
  • Per Catalunya i altres textos. | Edició a cura de Jaume Colomer. Barcelona: La Magrana, 1984.