Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Cursa els estudis primaris i el batxillerat als Escolapis de Sabadell fins al 1960 per després completar el curs preuniversitari als Jesuïtes de Sarrià. De profundes conviccions religioses i ètiques, Josep Maria Plans impulsa diverses iniciatives per ajudar les persones més desfavorides i, també, participa en altres projectes com en la creació, a Sabadell, d’una sucursal del moviment francès “Cors Valents – Ànimes Valentes”, una institució de caràcter religiós i social molt avançada al seu temps. Amb una progressiva implicació de caràcter social, és un dels promotors de l’escola d’adults “Col·lectiu de treballadors”, que s'acaba estenent-se a diferents barris de Sabadell.

El 1963, Plans Molina inicia els estudis a la Facultat de Medicina de Barcelona on es llicencia el 1968. Durant aquests anys d’estudiant, ingressa com alumne intern a la càtedra de Patologia General de l’Hospital Clínic. Però, no sols no abandona les seves inquietuds d’ajuda social sinó que encara aprofundeix més en el seu compromís amb els moviments obrers i polítics d’oposició a la Dictadura en un moment que, cada cop més, estan agafant un impuls més gran.

Casat amb Satur Soriano des del 1969, del matrimoni en naixen dos fills: l’Albert i l’Elisabet. En aquests anys, la seva dona, que és infermera de professió, es converteix també en la seva col·laboradora en l’àmbit professional. Josep Maria Plans, des del moment que acaba la carrera, comença a exercir com a metge de Medicina General a Sabadell en el marc de la Seguretat Social, sempre amb una notable consciència del paper rellevant del metge en el benestar dels més necessitats. El 1972, és elegit assessor de salut laboral del sindicat Comissions Obreres, llavors encara a la clandestinitat. El 1975, lidera la confecció de l’Estudi Sanitari de Sabadell -Llibret groc- en el qual hi col·laboren un bon nombre de professionals sanitaris de la comarca vallesana.

També, el 1975, Josep M. Plans Molina és nomenat representant del Gabinet d’Assessoria i Promoció de la Salut (GAPS) del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), plataforma des d’on, junt amb altres col·legues, es converteix en promotor de la nova Junta de la Delegació Comarcal del Vallès Occidental del COMB. El projecte es materialitza l’any 1976 amb la inauguració d’una seu àmplia i descentralitzada des d’on, ben aviat, es comencen a realitzar nombroses activitats col·legials.

És en aquest moment, quan Plans Molina inicia la seva activitat política en el nou marc democràtic legal, participant activament en l’elaboració de diferents projectes com el Pla d’Urgències de Sabadell, l’Àmbit de Sanitat del Congrés de Cultura Catalana, la Junta de Govern de la 14ª Sectorial d’Ambulatoris, etc. El 1978, aconsegueix -amb el suport una forta pressió ciutadana- la posada en marxa del Centre de Salut Comunitària de Can Déu – Plana del Pintor, què s’esdevé pioner en l’aplicació dels seus criteris de reforma de l’Atenció Primària de Salut.

La implicació sanitària ciutadana del doctor Plans influeix decisivament en el triomf de la candidatura del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) en les primeres eleccions democràtiques municipals de Sabadell, resultant elegit i essent el primer regidor democràtic de Sanitat, càrrec que exerceix fins al 1987. Una llista de la gran quantitat de reformes realitzades durant l’exercici de la seva responsabilitat, inclou tot tipus d’iniciatives de millora de la salut pública però sense obviar la implicació de la sanitat municipal en la reforma de l’atenció primària, l'hospitalària i la sociosanitària a Sabadell.

En deixar la carrera política, el doctor Plans es dedica plenament al desenvolupament del nou model d’Atenció Primària al Cap de Can Déu de Sabadell on, a més, lidera un equip multidisciplinari que va es converteix en un model per la reforma de la nova Medicina Familiar i Comunitària. Com a membre del Consell de Govern del Consorci Hospitalari del Parc Taulí, Plans Molina influeix també decisivament en la integració de l’atenció primària, l'hospitalària i la sociosanitària.

Després d’una llarga malaltia, mor d’un càncer de pulmó, sense abandonar mai els seus ideals d’implicació sanitària i social amb els més necessitats. La Delegació Comarcal del COMB i la Filial de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (ACMCB) al Vallès Occidental, es posen d’acord per, juntament amb els seus amics i col·laboradors, retre-li un homenatge que té lloc el 28 de febrer de 2008 i, a partir d’aquest dia, es crea el Premi Josep Maria Plans per els treballs relacionats en l’àmbit assistencial de l’Atenció Primària. El 2013, l’Ajuntament de Sabadell, per unanimitat, acorda donar el nom de Josep Maria Plans al Centre Cívic de Can Déu, actualment al local on havia estat la seu del primer CAP de Can Déu, aquell que va impulsar el doctor Plans.

JSP