Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Fill de Nicolu Roca, un cirurgià de Girona, Antic estudia a la Universitat de Barcelona on és deixeble de Vileta, el cèlebre professor de Grec. Es gradua com a doctor en Arts el 1555 i, dos anys després, esdevé professor de Filosofia a la mateixa Universitat i catedràtic d’Arts el 1559. Més endavant, estudia després Matemàtiques i Medicina.

Antic Roca és també lexicògraf i comentarista de Filosofia Aristotèlica, a més de ser autor de diverses obres de temàtica variada tant de Filologia com de Filosofia o sobre temes matemàtics i mèdics. La seva obra més coneguda és Arithmetica, impresa a Barcelona el 1564. Es tracta d’una recopilació de tot el que es coneixia d’aquesta matèria en aquell moment, que dedica al cronista de la Cort, Calbet d’Estrella. Roca mateix explica que per completar la seva obra ha consultat un total de 49 autors, entre els quals esmenta Pedro Sánchez Ciruelo, Juan de Ortega, Juan Pérez de Moya, Juan de Iciar i l’alemany Marco Aurel. Arithmetica és una obra escrita en llengua vernacular, estil directe i simple. No fa demostracions, només presenta càlculs, regles, definicions i resolucions de problemes. Dividida en dues parts, la primera és bàsicament una aritmètica pràctica, de contingut estàndard amb números, operacions bàsiques, trencats, progressions, arrels quadrades i cúbiques d'enters i de trencats. En la segona part, es resolen operacions de caràcter mercantil i es troba també l'àlgebra.

A més, Antic Roca duu a terme algunes traduccions del francès com un manual de càlcul mercantil o la primera obra de comptabilitat que es publica a la península, concretament a Barcelona l’any 1565. El 1560, a petició de l’editor Claudi Bornat, emprèn l'obra d'actualitzar el diccionari d'Elio Antonio de Nebrija, incorporant-hi nous noms geogràfics i de persones per tal de transformar-lo en un diccionari enciclopèdic que pren el nom de Lexicon Latino Catalanum, una edició corregida i augmentada que s'imprimeix a la Ciutat Comtal el 1560, es reedita el 1585 i encara hi ha una tercera reimpressió el 1587.

Autor del text De la venida del rey don Felipe, com a comentador de Filosofia Aristotèlica, publica In Aristotelis archipysicon organum exactissime et elegantissime praelectiones, impresa a la impremta de Claudi Bornat de Barcelona l’any 1570. Igualment, edita unes Praelectiones in Isagogem Porphirii in categorias aparegudes a les premses barcelonines de J Cendrat l’any 1578. Abasta també la publicació d’obres didàctiques entre les quals es pot destacar Praelectiones e Graecis interprelibus haustae, publicada a Barcelona el 1563 i Oratio de laudibus Academiae Barcinonensis del 1562 així com comentaris de les obres lògiques dels filòsofs grecs Aristòtil i Porfiri.

Antic Roca és l’editor dels poemes d’Ausiàs Marc editats a Barcelona l’any 1560 per l’editor Bornat. En els preliminars d’aquesta obra, inclou dos poemes propis: un en llatí i un sonet en català. Francesc Calça (1521-1603), humanista català que és rector de l’Estudi General de Medicina i Arts de Barcelona i conseller en cap d’aquesta ciutat, li dedica un elogi en aquesta mateixa obra.

El 16 de juliol de 1569, s’ofereix a Roca la possibilitat de tornar a la seva ciutat natal per fer-se càrrec del nou Estudi General de Girona, centre universitari que s’acaba d’inaugurar a Girona. Antic Roca no accepta la proposta però es compromet a trobar un professor que els deixi contents.

En els biennis de 1576-1577 i 1581-1582, Antic Roca és escollit membre del Consell de Cent de Barcelona.

Fa anys que la ciutat de Girona recorda Antic Roca amb un carrer que duu el seu nom.

MBC