Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Fill d'Ignasi Ameller i Rosa Clot, estudia humanitats sota el guiatge del jesuïta JF Masdeu a Barcelona, Carles Francesc Ameller ingressa al Reial Col·legi de Cirurgia de Cadis el 21 d'agost de 1771 com alumne intern, tenint de mestre Francesc Canivell. Un any després, és nomenat bibliotecari. Carles Francesc Ameller s’està al Reial Col·legi els 4 anys preceptius, superant els exàmens amb notes brillants.

Un cop graduat, ingressa com a cirurgià a la Real Armada. Passa set anys navegant amb estades a Manila (1776), Brest (1779) i l’Havana (1782) on assisteix malalts als hospitals locals i, fins al 30 de juliol de 1783, no torna a Cadis. Aviat, el fan mestre de Física del Reial Col·legi de Cirurgia en substitució del catedràtic Solano. A partir d’ara, la trajectòria professional d’Ameller es produeix integrament al Col·legi de Cadis on ocupa diferents càrrecs: secretari el 1789, vicedirector interí el 1800, en propietat el 1802 i director el 1804.

El 1805, Ameller Clot participa com a cirurgià a la Batalla de Trafalgar i, en saber que han ferit el seu amic l’almirall Gravina, aborda el “Príncep de Astúries”, la nau capitana, per conèixer personalment les circumstàncies que s’estan vivint i col·laborar en l'atenció dels ferits. A l'Hospital Real de l'Armada, Ameller disposa d'una guàrdia permanent a càrrec dels catedràtics del Real Col·legi de Cirurgia de Cadis, auxiliats per tot el personal disponible per prestar l'assistència deguda tant a les víctimes de l'esquadra combinada com als anglesos capturats. L’abril d’aquest mateix any, és nomenat metge i cirurgià de Càmera del rei, càrrec que més tard ostenta amb caràcter honorífic.

El 1809, és nomenat Cirurgià Major de l'Armada i, l'any següent, quan es concedeix al Col·legi de Cadis la facultat de conferir el grau de doctor en Medicina, Carles Francesc Ameller Clot és el primer en rebre’l. L’any següent, se’l distingeix amb el nomenament de Ministre de Capa i Espasa al Suprem Consell d’Hisenda. Poc després, juntament amb els doctors Aréjula i Coll, Ameller esdevé membre de la comissió per a l'estudi de l’epidèmia de febre groga de Cadis i, del resultat de les seves recerques, en queda constància en l'informe que emet la comissió mèdica i que es publica a Cadis el 1811. El desembre de 1813, les Corts de Cadis el nomenen Ministre del Protomedicat però rebutja el càrrec perquè és incompatible amb el de director del Reial Col·legi. Tot i així, li assignen la vicepresidència del Reial Tribunal del Protomedicat fins a la seva desaparició.

També metge consultor de la Suprema Junta de Sanitat del Regne, Carles Francesc Ameller és cavaller de l’Ordre de Carles III i pertany a nombroses societats mèdiques, entre elles a la Societat de Medicina Pràctica de Barcelona, Sevilla i Múrcia. També, a la de París i a les Societats Mèdico Quirúrgica i a l’Econòmica d’Amics del País de Cadis. A les Bones Lletres de Sevilla i a la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia gaditana. Si l’any 1812 Ametller felicita el Congrés per la redacció final de la Constitució de Cadis, coneguda com La Pepa, el 22 de març del 1820, la jura en nom del Reial Col·legi de Medicina i Cirurgia i segueix al capdavant del mateix durant el Trienni Liberal. Després, hi continua fins a la seva mort l’any 1835.

Ameller Clot és el darrer director del Col·legi de Cirurgia de Cadis què havia fundat -amb el nom de Reial Col·legi i Cirurgia de l’Armada per encàrrec reial- el metge i cirurgià català Pere Virgili l’any 1745.

MBC