Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Neix a Vic a la primera meitat del segle XVI, fa estudis i es gradua com a batxiller en Arts i Medicina amb el títol de doctor en aquesta disciplina. Bon observador de la natura sempre sota la influència dels astres i dels efectes dels temps sobre la terra i els seus pobladors. Comparteix l’exercici de la Medicina amb l’Astrologia i descriu un cèlebre cometa que va ser visible l’any 1532. El seu esperit inquiet i comunicatiu el porta a escriure el que és la seva principal obra Lunari o reportori dels temps, editada per primer cop a València l’any 1533. Posteriorment, se’n fan diferents edicions els segles XVI i XVII, algunes en llengua catalana, en especial les del 1557 i 1580, aquesta amb el suggestiu títol de Lunari, o reportori dels temps comost per lo molt àbil Astròleg Joan Alemany Bacheller en arts i doctor en medecina, e natió Català. Traduït en llengua castellana. En lo qual se trobaran les conyunctions oposicions, y quarts de la Luna, fins al any MDCV e molts altres compliments ab un Cathalogo dels reys D’Espanya. Ara de nou vist i corregit per la Reverent pare Fra Joan Salom, de l’orde de Jesús, un encapçalament que en bona part ens defineix el personatge. Obra dins la tradició astronòmica del seu temps, divulgativa, senzilla de plantejaments amb l’objectiu de donar a conèixer els seus coneixements, les seves experiències d’observacions dels astres i les conclusions que Joan Alemany és capaç de treure’n. En ella dóna indicacions sobre els fenòmens atmosfèrics i els senyals que els acompanyen: pluges, llampecs, nevades, vents i boires... fins al punt que els pagesos hi troben consells sobre els tractaments de terres i conreus. Àdhuc, augura prediccions meteorològiques per a l’any 1580: una bona primavera, estiu i tardor secs amb un hivern tempestuós.

Joan Alemany aprofita la seva predicció temporal per fer el vaticini de les possibles malalties que es produiran per en relació al temps com, entre d’altres, mal de ulls i afeccions de pit. També, dóna consells mèdics sobre les sagnies ventoses i altres pràctiques del seu temps. Hi trobem dades astronòmiques sobre les sortides del sol al llarg de l’any o indicacions per calcular les festes mòbils. Però, la part més important de l’obra és la taula que dóna els temps amb les conjuncions de la lluna i el sol, les posicions lunars –amb signe i grau- així com el temps de les seves quadratures -dia, mes, i hora-. Hi dedica una pàgina a cada any del període comprès entre els anys 1580 i el 1605.

Malauradament, no sabem massa detalls de la seva activitat professional ni tampoc les dates i lloc de naixement i mort.

MYC