Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Neix a Badalona, fill i nét de cirurgians Ferran Escofet Caixàs, el pare, i Antonio Escofet, l’avi. Estudia Medicina a la Universitat de Barcelona i es llicencia el 14 d'agost de 1894. Aquell mateix any es casa i instal·la la seva consulta al carrer del Mar 62 de Badalona. El maig del 1895, segons acord de la Corporació Municipal, l'alcalde de Badalona, Pere Folch, designa Carles Escofet i Cairó metge de Tribunals i del Servei d'Urgències. El gener del 1896, el nomenen metge d'urgències amb el deure d'atendre a les famílies de la Guàrdia Civil. Un any després, l'Ajuntament de Badalona el nomena metge cirurgià de la Casa de Socors, cessant del càrrec un any més tard. El 15 d'octubre del 1897, el Patronat del Legat Vicenç Roca Pi el nomena metge cirurgià interí d'aquesta institució.

El 12 d'octubre de 1899, és escollit regidor de la ciutat de Badalona però hi renuncia el 1903 perquè és nomenat Metge Municipal de Beneficència i, un any després, vocal metge de la Junta Municipal. La companyia d'assegurances New York Life Insurance contracta Carles Escofet com a metge reconeixedor de Badalona i, el 2 de desembre del 1905, sol·licita ingressar a la Mutualitat de Metges Titulars d'Espanya. Tres anys després, l'1 de maig del 1908, el Govern Civil de Barcelona l’elegeix com a representant d'aquesta Mutualitat per assistir a l'Assemblea que s'ha de celebrar a Madrid. Per la seva banda, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona nomena Carles Escofet com a representant de la institució en aquesta mateixa reunió.

El 1910, Carles Escofet -juntament amb Baldomer Solà i nou metges més- funden el Cos Mèdic Municipal de Badalona, ens que després acabarà presidint fins a la seva mort. Des d'aquesta entitat es constitueixen els Dispensaris Municipals per donar assistència als malalts pobres i a les víctimes d'accidents, especialment, els derivats de les condicions laborals. El nou centre disposa d’un servei permanent de guàrdies diürnes i nocturnes. A més, s'assisteix els pacients a domicili de manera gratuïta. Paral·lelament, es crea el Laboratori Municipal.

El juny de 1912, el doctor Escofet ingressa a l'Acadèmia Científica del Círcol Catòlic de Badalona, que tot just s’acaba de constituir i exerceix el càrrec de vicepresident. Seguidament, s'aproven els Estatuts de creació de la Lliga d'Higiene Escolar de Badalona i, elegida la comissió organitzadora encarregada de realitzar aquest projecte, Escofet resulta elegit secretari. El mes de juny d’aquest mateix any, se celebra la Primera Reunió Metges de Catalunya i Pobles de Llengua Catalana de la qual Carles Escofet n'és soci numerari. Després, participa com a ponent en el Primer Congrés de Metges de Llengua Catalana que se celebra a Barcelona el juny de 1913. Poc abans, el 4 de desembre del 1912, la Creu Roja l’ha nomenat director de l'ambulància de la Comissió de Badalona.

A l’edat de 57 anys, el 29 d'agost del 1924, mor sobtadament a l'Hostal del Santuari de Nostra Senyora de la Salut de Sant Feliu de Pallarols, a Girona, tot i que l'enterrament es fa al Cementiri de Badalona.

JET