Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Ramon Dachs i Andreu va néixer a Barcelona, al barri de Sant Martí de Provençals. La seva família sembla que era originària de la comarca del Lluçanès. Cursa la carrera de Medicina a l’Hospital Clínic de Barcelona. Acabada la llicenciatura es casa, però ben aviat queda vidu i sense descendència.

Amb vint-i-sis anys s’instal·la a Calafell l’any 1917 i assisteix a la inauguració de les Colònies d’estiu de Vilamar l'any 1922. Anys després el 1928 entra a formar part de la plantilla de facultatius del Sanatori Marítim que regentaven els germans de l’Orde de Sant Joan de Déu.

Aquest sanatori construït arran de mar per gaudir de les beneficioses propietats del iode marí, va ser inaugurat solemnement pel rei Alfons XIII el 23 de maig de 1929. El Dr. Dachs, a la vegada que estava treballant al sanatori tenia consulta particular oberta on visitava a la gent dels dos barris calafellencs -del poble i de la platja. Com era d’una gran bondat i molt humà, als més humils i escassos de recursos no els co-brava minuta, tal com faria anys després amb la gent de Cunit.

L'any 1930 es casa amb una calafellenca, Consol Rovirosa i Tell, al Monestir de Montserrat i després del dinar familiar, es va absentar per atendre un pacient.

Al Sanatori Marítim de Sant Joan de Déu va viure de primera mà els terribles successos que van passar a finals del juliol de 1936 els milicians republicans i uns quants exaltats de Calafell i El Vendrell ocuparen les instal·lacions de l’edifici sanitari, amenaçant d’expulsar tots els religiosos i substituir-los per personal civil. El 30 de juliol, es produeix l’expulsió definitiva de tots els germans. Aquests germans van ser recollits en un camió i els van dur cap a la carretera de Vilanova, quan van arribar a la bòbila d’en Solé van ser tirotejats, fins a deixar-los morts. Hores abans, el Dr. Dachs va veure des del Sanatori com disparaven a un germà i va córrer per auxiliar-lo, però els milicians el van aturar i el van fer recular a les instal·lacions sanitàries. Finalment els milicians van rematar al religiós.

El Dr. Dachs es queda tota la guerra a Calafell, al Sanatori, ara gestionat per personal civil. Tanmateix també va patir la fúria dels incontrolats que li van requisar l’automòbil de la seva propietat, amb el perill que també l’emprenguessin amb ell, tal com va ocórrer amb altres metges arreu del país.

L’any 1941 el Dr. Dachs és nomenat per ocupar la plaça de metge titular del poble i visita a Cunit, una tarda per setmana. Privat del seu vehicle, ja no en té mai més de propi, el desplaçament el fa amb l’autobús de línia de la “Pontarrina” l’empresa que feia el trajecte de Pont d’Armentera, El Vendrell i Vilanova, i que passava per Cunit a les 14.30 en direcció a Vilanova on arribava cap a les 15 hores. La sortida del retorn cap al Vendrell es feia a les 18.00 hores. En tres hores el Dr. Dachs abillat sempre amb vestit, “llacet” al coll, barret i bastonet a la mà, visita les escasses 40 famílies, que entre grans i petits no arriben a 250 habitants, conformen el veïnat cunitenc. Era una visita ràpida, tres hores no donaven per més, donava els consells i receptes més adients per cada malaltia o cas concret i si convenia, el citava per visitar-lo al seu consultori, al domicili particular a Calafell. Amb la misèria, gana i calamitats que hi ha els anys quaranta i següents, pocs diners devia recollir el Dr. Dachs en la seva rutinària consulta setmanal a Cunit. Visita a tothom, sense distincions de cap mena i sempre tenia la porta oberta a totes les cases.

El Dr. Dachs tenia una educació exquisida, una gran bondat i humanitat envers tothom. Era una persona molt culta i amant de les arts com la poesia que escrivia amb soltesa, tocava el piano, pintava i fins i tot feia el disseny de joies.

En el llarg període que el Dr. Dachs va exercir la medicina, va crear i desenvolupar diversos medicaments amb distintes composicions. A la seva mort aquestes fórmules conegudes popularment com les píndoles del Dr. Dachs van quedar en l’oblit. El farmacèutic Sr. Josep Solé i Santacana, recorda avui dia les fórmules magistrals on la “regalèssia” tan abundant de forma natural a Segur i Calafell, era un dels principals components.

Calafell sempre ha agraït i reconegut la seva figura, l'any 1968 amb motiu de complir-se el cinquantenari de la seva arribada a la localitat, l'Ajuntament li va dedicar un carrer amb el seu nom al Barri Marítim. Va romandre a Calafell fins a la seva mort el 1968 amb setanta-set anys.

A Cunit el testimoni de la seva humanitària i dedicació professional als cunitencs està en el record dels pacients del Dr. Dachs que encara viuen i en els emotius testimonis que van estar presents en l’homenatge que li va ser dedicat el juliol de 2020.

El carisma del Dr. Dachs va influir de manera determinant en un nebot calafellenc de la seva segona esposa, que seguint els seus passos també va estudiar medicina a la Universitat de Barcelona. Actualment el fill del seu nebot, metge també, exerceix la medicina i en un sentit homenatge al seu oncle avi, ha restaurat la seva casa a Calafell i en una de les seves façanes es pot veure un mural amb la figura del Dr. Dachs i la del seu apreciat amic Joan. La casa del Dr. Dachs està situada a la plaça de l’Ajuntament de Calafell i es diu “Cal Metge”.

ASMa