Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Fill de Pau Riba, teixidor de Reus, estudia Medicina a la Universitat de Barcelona on es llicencia el 1871. No coneixem la motivació que l’empeny a fer-se metge però sabem que es paga la carrera treballant alhora com a auxiliar de farmàcia. Mentre és estudiant, rep classes dels catedràtics Josep de Letamendi i Francesc de Paula Folch.

A la fi de la Guerra Carlina, el 1875, Pau Riba s’instal·la a Cambrils però ignorem si aquest va ser el seu primer destí o si exerceix de metge a algun altre indret abans d’aquesta data. El 1877, ingressa a la Junta Municipal de Sanitat de Cambrils per designació del governador civil, que acull favorablement la petició dels membres de la junta quan li proposen Pau Riba pel fet de ser cirurgià.

L’any 1885, durant una epidèmia de còlera que afecta Cambrils, consta que Pau Riba hi té una activitat mèdica molt destacada i, per aquest motiu i perquè sempre ha estat un metge molt vinculat a les tasques municipals, l’Ajuntament li agraeix obsequiant-lo amb una escrivania de plata.

El 1891, quan es crea el Cos de Metges Titulars de Tarragona, Pau Riba és l’únic facultatiu de Cambrils que s’inscriu en aquest partit i, com a tal, participa en el Congrés Nacional de Metges Titulars en què es discuteixen els drets, obligacions i el reglament dels metges municipals. Uns anys després, Pau Riba es col·legia al Col·legi de Metges de Tarragona el mateix any de la seva fundació el 1898.

Home de bon tracte i gran dedicació, Pau Riba és objecte de diverses manifestacions d’agraïment per la seva activitat mèdica però ho és també per la seva implicació en la política local i -com acostumaven a fer molts metges d’aquells temps- exerceix com a regidor municipal.

Destaca, també, com a propietari rural perquè, poc després d’arribar a Cambrils, Pau Riba inicia l’adquisició de terres de regadiu i de secà tant al terme municipal cambrilenc com a altres pobles veïns Montbrió o Vila-seca, fet que afavoreix el contracte amb altres agricultors locals i així, el 1902, es membre fundador i vicepresident del Sindicat Agrícola i Caixa Rural d’Estalvi i Préstecs. La seva participació és notòria en la redacció dels estatuts i en reglament del Sindicat. Més endavant, n’esdevé el president durant el bienni del 1905 al 1907.

El 1880, Pau Riba es casa amb Dolors Ferré Vidiella, nata a Riudecanyes i resident a Cambrils, però enviuda el 1886 quan el matrimoni té un únic fill, Joan Riba Ferré (23/02/1881-1944), que anys després serà també metge de Cambrils. Després, es casa amb Irene Rodríguez Ollé amb qui tindrà tres filles més.

Basat en l'article de P Mestres-Ventura. 'La nissaga de metges Riba de Cambrils' Gimbernat, 2019;71: 39-64.