Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Neix a Sant Andreu del Palomar quan és encara una població del pla de Barcelona abans de la seva annexió a Barcelona. Estudia Humanitats al col·legi de Carreras i Matemàtiques, Agricultura i Botànica a l’Escola de la Junta de Comerç. Tot seguit, comença a estudiar Medicina i Cirurgia al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona però acaba la carrera a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, quan aquesta substitueix el Col·legi de Cirurgia desapareix. El 1842, rep el títol de batxiller en Medicina i el de doctor el 1844, mateix any en què se’l nomena metge de la Junta Parroquial de Beneficència de Santa Maria del Mar.

El 1854, Francesc de Paula Arró és metge en cap dels serveis sanitaris de la Companyia del Ferrocarril Barcelona - Mataró, línia inaugurada el 1948. Més endavant, quan la companyia es fusiona amb l’empresa que té les línies de Granollers i Tarragona, es converteix en cap del servei sanitari de la Companyia de Ferrocarrils de Tarragona, Barcelona i França, tenint a càrrec seu disset metges per atendre el servei mèdic de l’empresa i, que en general, són els facultatius de les localitats per on passen els trens.

De seguida que acaba els estudis de Medicina, entre els anys 1845 i 1852, Arró col·labora amb La Abeja Médica Española, revista qen la qual hi col·laboren també com a redactors Josep Alberich Cases o Francesc Domènech Maranges. Més endavant, aquests companys juntament amb Arró seran els codirectors d’aquesta publicació. Ell s’ocupa d’una secció de Meteorologia mensual en què presenta un resum estadístic de les seves observacions. Entre 1847 i 1848, també, publica a la Revista de Ciencias Médicas de Barcelona, en la qual en primera instància escriu amb Josep Armenter, que n'és el director, i des del 1875, escriu en solitari alhora que és nomenat nou director, càrrec que ocupa fins al 1877. A més, escriu altres articles en coautoria amb Domènech que apareixen a l’Enciclopediografía de Industria, Artes y Oficios. Igualment, Francesc de Paula Arró és autor o traductor de diversos opuscles de caràcter mèdic o estadístic, especialment, en relació a la Companyia Ferroviària de la qual n’és director mèdic.

Defensor de la medicació sulfurosa quan el còlera es presenta a Barcelona l'any 1854, la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona recomana les fumigacions sulfuroses davant les epidèmies que afectem la ciutat els anys 1865 i 1884. Durant la primavera de l'any 1885, el doctor Arró, complint les ordres de la Direcció de la Companyia de Ferrocarril, publica un opuscle sobre els mètodes de prevenció del còlera per lliurar-lo als empleats de la Companyia.

L’activa vida professional d’Arró el fa mereixedor de nombroses distincions entre les quals destaquen els nomenaments com a soci de mèrit de l’Institut Palentí de Ciències Mèdiques i de l’Acadèmia d’Emulació de Santiago de Compostel·la. També, és corresponsa i Cirurgia de Barcelona, Saragossa, Cadis, Mallorca i de la d’Esculapi de Madrid. La Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona li atorga una Medalla d’Or i un Accèssit amb Medalla de Plata com a premi a les Topografies Mèdiques de Barcelona i de Caldes de Malavella, de 1854 i 1877 respectivament.

Francesc Arró és germà polític del metge Josep Crous i Caselles.

MBC