Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Bibliografia

  • Vaquer, B. Compendio historico de la vida del Dr. D. Joseph Coll y Dorca, médico de Barcelona ... A continuació de Física del cuerpo humano. Cervera: Sigismundo Bou y Baranera, 1802.
  • Corominas, J. Vuit conferències sobre Catalunya. Barcelona: Edicions Proa, 1971.
  • Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1973;5:312.
  • Calbet, JM i Corbella J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau. Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983.
  • Bernat, P. Diccionari històric i biobibliogràfic dels científics nascuts o vinculats a Osona. Patronat d’Estudis Osonencs. Vic, 2010.
  • Bernat, P. L'empremta dels científics. Sis estudis biogràfics de científics de Torelló. Calvià: Edicions Talaiots, 2013.