Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Bibliografia

  • Calbet, JM i Corbella J. Calvet, JM i Corbella, J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau. Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983.
  • La composición operística en Cuba. L’Havana: Letras Cubanas, 1986.
  • Manent, A et al. Diccionari dels catalans d'Amèrica. Contribució a un inventari biogràfic, toponímic i temàtic. Barcelona: Comissió Amèrica i Catalunya 1992, Generalitat de Catalunya, 1992.
  • López de Azcona, JM et al. Minería iberoamericana: Bibliografía minera hispano americana, 1492-1892. Madrid: Instituto Tecnológico Geominero de España, 1992.
  • Palacios-Sanz, JI. El concepto de musicoterapia a través de la Historia. Rev. Electrónica de LEEME, 2004;13.
  • Pelayo-López, F. La creación cuestionada. L a dimensión histórica entre ciencia y religión. Mètode, 2008; Anuari:105-11.