Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Bibliografia

  • Giménez-Arnau, AM. Butlletí de la Societat Catalana de Dermatologia i Sifiliografia. Estudi del contingut de la revista.
  • Actes IV Congrés d’Història de la Medicina Catalana, 1985;3:153-63.
  • Corbella, J. L’ensenyament de la Dermatologia. Dins Història de la Facultat de Medicina de Barcelona. 1843-1985. Barcelona: Fundació Uriach 1838, 1996.
  • Ferrando, J. Breve historia de la Dermatología catalana. Med Cutan Iber Lat Am, 2003;31(1):57-70.
  • Sierra-Valentí, X. Historia de la dermatología. Barcelona: MRA, SL., 1994.
  • Sierra-Valentí, X. Cien años de dermatología, 1900-2000. Madrid: Libros Princeps. Biblioteca Aula Médica, 2001.
  • Pelai Vilanova i Massanet, un il·lustre terradenc desconegut. Almanach Terradench, 2012;10. [web últim accés 14/3/2015]