Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Bibliografia

  • Pi-Sunyer, J. Joan d’Alos and the doctrine of the circulation of the blood. Yale Journal of Biology and Medicine. 1955;28:415-8.
  • LÓPEZ PIÑERO, José María: La obra cardiológica de Joan d'Alòs (1617-1695), Medicina Española, 1963;49:409-23.
  • Petit, M. Nota històrica sobre el Dr. Juan d’Alos i Serradora. El Dr. Joan d’Alòs i Serradora i la seva contemporaneïtat científica europea. A Tres-cents anys de cardiologia : del somni a la realitat. Barcelona : Centre Quirúrgic Sant Jordi, 1994.
  • D'Alós, J.Disquisició fisiològico-anatòmica sobre el cor humà: Barcelona, any 1694 pel Dr. Joan d'Alòs i Serradora . Edició dirigida i presentada pel Dr. Màrius Petit i Guinovart i traduïda del llatí pel Prof. Ramon Ferran i Sans. Barcelona: Uriach, 1994.
  • Clarà, J i Riera, C. Joan d’Alòs i Serradora (1617-1695): Síntesi biobibliogràfica. Modilianum. 1995;2(120):3-32.