Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Bibliografia

  • Regne J. History of the Jews in Aragon. Jerusalem: The Hebrew University Magnes, 1978.
  • Calbet, JM i Corbella J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau. Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983.
  • Riera-Sans J. (int) i E Feliu Trad. Hebreu i Llatí. i Disputa de Barcelona de 1263 entre mestre Mossé de Girona i fra Pau Cristià. Barcelona: Columna, 1985.
  • Mossé ben Nahman i el seu temps: Simposi commemoratiu del vuitè centenari del seu naixement 1194-1994. Girona: Ajuntament, 1994.
  • Plasnas-Marcè S. Nahmànides i el seu temps. Revista de Girona, 1996;178:97-8
  • Sobrequés Cal·licó J (dir). La Catalunya jueva. Girona: Museu d'Història de Catalunya, 2002.
  • Armengol M i Forcano M. Jueus a Catalunya. Sàpien, 2013;128:24.
  • Rieta Sans J. Moixè ben Nahman, Bonastruc de Porta. Tamid, 2014;10:7-33.
  • Fañanàs M. Bonastruc, el jueu. Barcelona: Columna, 2017.
  • Ramon-Guerrero R. Moseh ben Nahman. Real Academia de Historia. [Web, darrer accés 22/07/2018]