Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

  • De la rànula. Tesi doctoral. Univ Central Madrid. Barcelona: Henrich y Cía. 1894.
  • Notes sobre l'anesthesia. Sos perills i maneres de combatre-ls. Gynecologia Catalana, 1898;2:42-52.
  • Lactancia mercenaria en Barcelona. Datos estadísticos referentes à [sic] la misma. Barcelona: Tip. La Academia, 1899.
  • Condiciones que debe reunir una buena nodriza : ¿es conveniente la reglamentación de la lactancia mercenaria? Barcelona: Casa Provincial de Caridad, 1900.
  • Reglamentació del alletament mercenari. Barcelona: Francisco Badia, 1907.
  • La tuberculosis inflamatòria de Poncet. Actes I Congrés Espanyol de Tuberculosi, 1910:604-16.