Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

  • Ramellet de diferents flors tan antigues com modernes. Recopilades de diferents Authors, y las demes experimentadas por mi. Rubí: Manuscrit, 1716.
  • La Salut dels Pobres Malalts. Rubí: Manuscrit, 1716.
  • Ramellet de diferents flors tan antigues com modernes. 2ª Part. Rubí: Manuscrit, 1718.
  • Principis de cirurgia utils y proffitosos per los que profesan la facultat. Trad. de Compost per Geroni de Ayala. Cirurgià de la Cort de Madrit. Rubí: Manuscrit, 1721.
  • Tractat breu de flobotomia. Trad. de Diego de Bustos. Rubí: Manuscrit, 1721.
  • Ramellet de diferents flors tan antigues com modernes. 3ª Part. Rubí: Manuscrit, 1721.
  • Chirurgia Pràctica Moderna. Dirigit a Ioseph Font, jove cirurgiâ. Rubí (Catalunya): 1730.