Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 1. Principals publicacions de Salvador Vilaseca Anguera sobre Geologia i Arqueologia, seleccionades per Jaume Massó Carballido [document pdf]
 2. Bibliografia medicosanitària recopilada per Jaume Massó Carballido:
Llibres
 • La pesta de l'any 1530 i el pintor Jaume Segarra de Reus. Reus: Associació d'Estudis Reusencs , 1952.
 • Hospitals medievals de Reus. Reus: Asociación de Estudios Reusenses, 1958.
 • Metges, cirurgians i apotecaris reusencs dels segles XIII al XVI, i la Confraria de Sant Cosme i Sant Damià de Reus. Reus: Asociación de Estudios Reusenses, 1961.
 • Informació sanitària sobre el port de Salou (1805). Metges i apotecaris reusencs (1730-1840). El canal, Sunyer i Godoy. La Guerra Napoleònica a Reus, les lluites polítiques i el redreç econòmic. Reus: Asociación de Estudios Reusenses, 1976.
 • Epidèmies a Reus (s. XIV-XVI). Tarragona: Instituto de Estudios Tarraconenses 'Ramón Berenguer IV'. Excma. Diputación Provincial de Tarragona, 1976.
Articles
 • Campaña de la lucha contra las moscas. Conferencia del Dr. A. González Prats. Diario de Reus, 1917;178:2.
 • Sobre la histogènesi de la glàndula genital. Amb Pere Domingo. Treballs de la Societat de Biologia, 1918;6:51-62.
 • Nota sobre l’estroma ovàric del fetus humà. Treballs de la Societat de Biologia, 1919;7:123-125.
 • Ictericia maligna en el embarazo. Amb P. Nubiola. Revista Española de Obstetricia y Ginecología, 1920;57:389-396.
 • Sobre els antics cementiris de Reus i sobre unes exhumacions fetes al del Roser. Revista del Centre de Lectura, 1921;25:43-8.
 • L’exercici de la medicina a Reus en la segona meitat del segle XV. Revista del Centre de Lectura, 1921;35: 212-8.
 • L’herència de Pasteur. Revista del Centre de Lectura, 1922; 69-70: 242-3.
 • Anomalías óculo-palprebrales, auriculares y bucal, con pequeños tumores cutáneos en un feto heredo sifilítico. Boletín Médico de Reus, 1922;11:161-5.
 • La iso-hemoaglutinació. Aglutinògens i iso-hemoaglutinines. Els quatre grups de Jansky i Landsteiner. Un nou esquema gràfic. Aplicacions mèdico-legals. Boletín Médico de Reus, 1922;21: 145-151.
 • Més documents inèdits per a la història de la medicina reusenca. Les epidèmies dels principis del segle XVI (1520-1522). Revista del Centre de Lectura, 1923;73:29-34.
 • Qüestions locals. La depuració de les aigües de beguda. Revista del Centre de Lectura, 1923;91: 265-8.
 • Bruixes i metzineres. Reus, 1548 (del Llibre de Consells). Revista del Centre de Lectura, 1923;93:295.
 • Mestre Barenys, metge de Reus de 1535 a 1583. Boletín Médico de Reus, 1924;45:22-5.
 • Part sanitària de les antigues Ordinacions de la vila de la Selva (1345-1525). Revista del Centre de Lectura, 1925;121:29-31 i 122:43-4.
 • Foli d’un códex català del segle XIV. Revista del Centre de Lectura, 1925;141:270-2.
 • Orígenes de la Beneficiencia en Reus. (Apuntes inéditos). Boletín Médico de Reus, 1925;75: 235-38.
 • Dades sobre la Confraria dels Sants Metges a Reus. Revista del Centre de Lectura, 1926;145-146:25-7.
 • Notes per a la Història de la Medicina reusenca. I. La Pesta i el lul·lista P. Jaume Janer a Reus l’any 1496. –II. Un inventari de l’Hospital de Sant Joan, 1623. –III. Les mortaldats de 1641. –IV. Enterraments a Sant Joan de l’Hospital. Revista del Centre de Lectura, 1926; 149-150:91-4.
 • Ordenacions sanitàries del ‘Llibre de la Cadena’ de Reus. Segles XIV i XV. Revista del Centre de Lectura, 1926; 155-156: 181-187.
 • Ordenacions sanitàries de Reus no contingudes en el ‘Llibre de la Cadena’. S. XV. Revista del Centre de Lectura, 1926;157-158: 217-8.
 • La vocació de Pere Virgili. Revista del Centre de Lectura, 1926; 163-164: 317-9.
 • El cirurgià Joan Carbó (Reus, 1443). Boletín Médico de Reus, 1926;42:481-2.
 • Notes folklòriques. Les virtuts medicinals del Freixe segons el poble. Revista del Centre de Lectura, 1927;166:33-5.
 • Hospitals de Catalunya. L’Hospital Civil de Reus. Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya, 1927;80:12-25.
 • La Leproseria de Reus. Ermita de Sant Roc. Revista del Centre de Lectura, 1927;174:233-6.
 • La Medicina reusenca durant el segle catorze. Revista del Centre de Lectura, 1928;182:173-9.
 • Instituciones benéficas-sanitarias provinciales. El Instituto ‘Pedro Mata’ de Reus. Tarragona Médica, 1928;2:10-9.
 • La malarioteràpia de les psicosis amb etiologia no luètica. Boletín Médico de Reus, 1929;71:935-8.
 • Interprétation analytique du Syndrome de Cotard. Actes XXXIII Congrès de Médecins Aliénistes et Neurologistes de France et des Pays de Langue Française, 1929:371-4.
 • Actuació política dels metges reusencs durant la guerra de Successió. Revista del Centre de Lectura, 1930;205:121-5.
 • Notes sobre clínica neuropsiquiàtrica. Deliri, al·lucinacions i desig. Signat: Josep Briansó. Fulls Clínics, 1931:3-7
 • Variació de la fórmula leucocitària en el curs del tractament nucleínic de les esquizofrènies. Amb J Solanes. Fulls Clínics, 1934:3-16.
 • La tradició escolar a Reus. Pere Concabella. Metge i Mestre d’escola de Reus l’any 1499. Aules, 1935:15-15:3.
 • Determinismo evolutivo de algunos procesos mentales. Libro de Actas Jornadas Médicas Españolas en Zaragoza, 1943;2:365-6.
 • La Veterinaria en Reus en los siglos XVI y XVII (notas inéditas). Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Comarca de Reus, 1955;61:18-21.
 • Retablos de los Santos Médicos de Reus. Noticias inéditas. Urbs, 1957;87:48-9.
 • Infants del comú. Urbs, 1958;91: 73-4.
 • Dos médicos reusenses: Gabriel Munter Bages y Pedro Mata y Ripollés. PREU’69. Instituto Gaudí. Santo Tomás, 1969:4.
 • La Verge del Mantell. Semanario de la Ciudad, 1974;1171:10-1.
 • Els doctors Alberich i Reus. Semanario de la Ciudad, 1974;1184:12-3.