Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

  • De l'èxit de la Cooperativa de Consum. Butlletí Sindicat Metges Catalunya, 1928;95:27-31.
  • Lesions provocades experimentalment en l'aparell digestiu del cobai per inoculació d'un bacil àcid-resistent aïllat per hemocultura. Treballs Societat Biologia, 1932:91-94.
  • Contribució a l'estudi de la bacil·lèmia tuberculosa pel mètode de Löwenstein. VII Congrés de Metges de Llengua Catalana. Palma Mallorca, 1932.
  • Ordenació hospitalària a Catalunya. Solucions practiques. Annals Medicina 1932;7:387-408.
  • Assaig de repartició topogràfica del kala-azar en el pla de Barcelona. VIII Congrés de Metges de Llengua Catalana. Barcelona, 1934.
  • Els laboratoris d'anàlisis clíniques a Catalunya. I Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, 1970.
  • Un guerriller liberal al Priorat. Barcelona: Rafael Dalmau, 1972.