Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 • La evolución de la tisiología en los últimos 25 años. Revista Médica de Barcelona, 1936; 149:463-4.
 • L'experiència del Sanatori de l'Esperit Sant en la bacil.lèmia tuberculosa pel mètode de Löwenstein. Annals Medicina, 1935; 8:933-9.
 • L'evolució de la tisiología en els darrers vint-i-cinc anys. Medicina Catalana, 1935; 27:619-26.
 • La secció de brides com a coadjuvant del neumotòrax artificial. Recull de conferències de Societat Mèdico Farmacèutica dels Sants Cosme i Damià 1933-1934, 1935:49-68.
 • L'experiència del Sanatori de l'Esperit Sant en la bacil·lèmia tuberculosa pel mètode de Löwenstein. Butlletí de la Societat de Tisiologia, 1934:147-54.
 • Presentació de dos casos de regressió poc freqüent d'imatges cavitàries. Annals Medicina, 1933; 2:137-48.
 • La grip epidèmica de l'hivern de 1933 a l'Hospital-Sanatori de l'Esperit Sant. Annals Medicina, 1933; 10:737-45.
 • La grip epidèmica de l'hivern de 1933 a l'Hospital Sanatori de l'Esperit Sant. Butlletí Societat Tisiologia, 1932-1933; 247-255.
 • Consideracions del que deu ésser la lluita antituberculosa a Catalunya. Discurs inaugural de l'any acadèmic 1932-33.
 • Societat Mèdico Farmacèutica dels Sants Cosme i Damià. Memòria...1932 - 1933. Barcelona, 1932: 13-95.
 • Sobre consideracions del que deu ésser la lluita antituberculosa a Catalunya. A Memòria dels treballs realitzats durant el curs anterior a la Societat Médico Farmacèutica dels Sants Cosme i Damià. Barcelona: Hereus de la Vda. Pla, 1932.
 • Psicosi en el curs del neumotòrax artificial. Annals Medicina. 1932; 2: 129-4.
 • Introducció a l'estudi radiològic de la larinx. I. La larinx normal. Actes VII Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1932; 2:179-86.