Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 • Algo sobre tuberculosis de la primera infància. Barcelona: A. López Robert, 1894.
 • El problema de la natalidad. Amb J Viura-Carreras. Memòria dels treballs fets per l’Acadèmia i Laboratori durant el curs 1899-1900. Barcelona: Tobella y Costa, 1901.
 • Tècnica de la Terapéutica especial. Manual para la prácticae. Trad. de F Gumprecht amb A Marye. Barcelona: Salvat, 1903.
 • Tratado de Anatomía Topográfica con aplicaciones médico quirúrgicas. Trad de L Testut i O Jacob amb J Gongora i dibuixos S Dupret. Barcelona: Salvat y Cía, 1905.
 • Memòria amb motiu del viatge realitzat junt amb Josep Bori Gensana peu visitar els asils similars de Suïssa i Alemanya. Barcelona: Casa de Maternitat i Expòsits de Barcelona, 1917.
 • Sobre el género troglocharinus (Ins. Col.). Barcelona: Treballs de la ICHN. Institut d'Estudis Catalans, 1917.
 • Crustáceos del Mediterráneo (Decapodos macruros) Nephrops norvegicus, Linné, var. Meridionalis. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 1925;35(Sep):1-7.
 • II Campaña del ‘Segell Pro Infància’- Nocions d’Higiene Infantil – Algunas consideracions sobre la lactància materna. Diario de Vilanova, 24/01/1935.
 • Adiciones al ensayo de un catálogo de los crustáceos decapodos marinos de España y Marruecos español, de
 • D. Alvaro de Miranda y Rivera publicado en 20 de septiembre de 1933. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 1935;35(Sep):92-8.
 • ‘Balssia gasti’ (Balss.) en la costa catalana. Revista Española de Entomología, 1935;11(2):101-7.
 • Crustáceos del Mediterráneo (Decap. Macrur.) Familia Hippolytidae, S. Bate. Géneros Thor, Kingsl y Spirontocaris. Amb S Bate. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 1935;35(Sep):233-50.
 • Los ‘Palinuridae’ de las costas de España. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 1935;35(Sep):311-30.
 • Química popular de los alimentós. En relación con su escasez y carestia. Pròleg a C Brugués. Barcelona: Espasa-Calpe, 1937.
 • Crustáceos del Mediterráneo familia Processidae Ortmann. Revista Española de Entomología, 1941;17(Sep):335-366+1.
 • Crustáceos del Mediterráneo. Familia Palaemonidae S. Bate (Decap. Macr.). Eos, 1942;18(4):192-251.