Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 • Trabajos de cirugía clínica. Barcelona: Francisco Badia, 1903.
 • Trabajos de cirugía clínica : hemotórax traumático : evolución clínica é indicaciones quirúrgicas. Barcelona: Francisco Badia, 1905.
 • Contribución al estudio de la infección peritoneal post-operatoria. Barcelona: Henrich, 1906.
 • Indicaciones en la forma ascítica de la peritonitis tuberculosa (estudio experimental y clínico). Barcelona: F. Badia, 1910.
 • Contribución al diagnóstico precoz del osteosarcoma Barcelona: Gráfico Thomas, 1910.
 • Contribución al estudio de la Cirugía biliar: cálculos biliares y sus complicaciones. Barcelona: F. Badia Cantenys, 1911.
 • Casa de curación quirúrgica del Dr. E. Ribas Ribas. Barcelona: Gráfico Thomas, 1917.
 • Notas clínicas. Barcelona: Hospital de la Santa Cruz, 1917.
 • Cirugía biliar : indicaciones y técnica del drenaje biliar: I Congreso Nacional de Medicina, Madrid abril 1919. Barcelona, 1919.
 • Sessió necrològica organitzada pel cos facultatiu a la bona memòria del que fou un dels seus entusiastes constituients, doctor Antoni Raventós Aviñó. Barcelona: Hospital de la Santa Creu, 1920.
 • Contribució al diagnòstic de la tuberculosi pilòrica. Amb F Gallart-Monés i A Pinós. Barcelona: Badia, 1920?.
 • Contribució a l'estudi quirúrgic de la estasi intestinal crònica; Indicacions quirúrgiques en la úlcera gàstrica; Indicacions quirúrgiques en les ictericies calculoses; Anestesia dels esplagnics i plexe solar; El radi en ginecologia. Barcelona: Badia, 1921.
 • Treballs de Cirurgia Abdominal y Ginecologia. Barcelona: Badia, 1921.
 • Sessió necrològica organisada per l'Acadèmia i Laboratori de Ciencies Mèdiques de Catalunya, a la bona memòria del doctor D. Àlvar Esquerdo Esquerdo. Barcelona: Badia, 1922.
 • Tratamiento quirúrgico de las colecistitis : comentarios a nuestra última estadística de cirugía biliar desde octubre de 1920 a octubre de 1922 : enseñanzas que de la misma se desprenden. Barcelona: La Neotipia, 1923.
 • La Lluita social contra el cranc : discurs de la sessió pública inaugural de l'acadèmia, del curs 1923-24. Barcelona : Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya, 1924.
 • Tratamiento quirúrgico de la litiasis bibliar. Barcelona: Badia, 1924.
 • Treballs de Cirugía de la úlcera gastro-duodenal. Principios fundamentales de la indicacion y de la técnica. Barcelona: Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, 1926.
 • Cirugía de la úlcera gastroduodenal. Principios fundamentales de la indicación y de la técnica quirúrgica de la úlcera gástrica. Barcelona: Rubí, 1926.
 • Que cal fer davant un commocionat : conferencia del curs de terapèutica d'ugència donada el dia 28 de març de 1928 a l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya, en commemoració del seu. Barcelona: Rubí, 1928.
 • Tractament de les peritonitis. Barcelona: Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1930.
 • Tractament quirúrgic de les peritonitis agudes. Barcelona, 1930.
 • Fonaments de la indicació i de la tècnica quirúrgica en les malalties de la bufeta i dels conductes biliars : treball de recepció en l'Acadèmia de Medicina de Barcelona. Barcelona: Badia, 1932
A més, d'aquesta relació d'obres del Dr. Enric Ribas i Ribas indexada al Catàleg d'Universitats de Catalunya, el web del Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana relaciona les nombroses comunicacions del Dr. Ribas