Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Obra Publicada

 • Contribution à la connaissance de l'avitaminose C chez l'homme. París: Lib. Maloine, 1946.
 • Del escorbuto experimental al síndrome de carencia ascórbica en el hombre. Una distrófia osteo-articular de crecimiento, la enfermedad de Kaschinbeck. Un síndrome de algias óseas, no hemorrágico. Fiebre de wolhynia o de las trincheras. Paludismo. Poliglobulia, metahemoglobina e intoxicación oxicarbonada. Una osteopatía de carencia, síndrome de álgias óseas, específicamente mejorable por la Vitamina C. Conclusiones. El ácido ascórbico en el tratamiento del asma bronquial y dela urticaria. El test de Rotter. Las vitaminas antitiroideas en clínica. Anales del Hospital Varsovia, 1948;7(1).
 • La actualidad médica en Francia. Ibídem.
 • La actualidad médica en Francia. Anales del Hospital Varsovia, 1948;10(2).
 • La actualidad médica en Francia, Anales del Hospital Varsovia, 1949;6(4).
 • Orientaciones acerca del metabolismo ascórbico en el organismo humano. Anales del Hospital Varsovia, 1949;4(4).
 • La actualidad médica en Francia. Anales del Hospital Varsovia, 1949;6(5).
 • Los nuevos antibióticos. Aureomicina. Polimixina o aerosporina. Cloromicetina. Anales del Hospital Varsovia, 1949;10(6)
 • Revista de libros. Les avitaminoses (L. JUSTIN-BESANÇON - H. Pierre KLOTZ, París: Editions Médicales Flammarion, 1948. Ibídem.
 • Sobre el tratamiento de un caso de esclerosis en places. Anales del Hospital Varsovia, 1950;1(7).
 • Las antivitaminas, 1950;1(8).
 • Estadísticas clínicas comentadas de 1949. Anales del Hospital Varsovia, 1950;4(8).
 • Dispensario del Hospital Varsovia. Amb J Bonifaci i F Bosch. Anales del Hospital Varsovia, 1950;7(8).
 • The Rotter test in the determination of avitaminosis C and B1 in man. Bull Soc Chim Biol (Paris). 1951;33(9):1168-73.
 • Estadísticas comentadas de 1948. Amb j Bonifaci, F Bosch, E Rovira i P Grau. ibídem.
 • Consideraciones sobre la retinitis diabética, 1950;7(9).
 • Treballs mèdics inèdits (1939-1955). Décines (França): inèdits, 1955, segons relació de treballs en català, castellà o francès del Fons dipositat al CRAI - Biblioteca Pavelló de la República (UB). (*)
 • Manifest català i republicà. Amb J Borrajo i C Fournier. Décines (França), 1977.
 • Els fets del 6 d’Octubre [Joc de Cartes. Presència, 1 maig 1980]
 • La mort de Claudi Fournier Canela [Joc de Cartes. Presència, 1 setembre 1980]
 • El Pensament polític de Claudi Fournier Canela a través de la seva correspondència (1956-1980). Décines (França): l’autor, 1981.
 • Reflexions sobre la S.I.D.A. Décines (França): l’autor, 1981.
 • Catalanitat. Recull d’escrits. Décines (França): Imp. Spéc. 1982.
 • Catalanitat i republicanisme. Recull de cartes a periòdics catalans, anys 1978-1979. Décines (França), 1985.
 • Els Refugiats espanyols a França : el 'dret d'asil' polític a França (1939-1981) Testimoniatge d'una repressió. Décines (França): l’autor, 1981.
 • Carta al «Correu de la UNESCO» [Avui, 28 gener 1981]
 • Guernika a Madrid? [Avui, 30 gener 1981]
 • Gernika – Maya Picasso [Diàleg. Avui, 7 febrer 1981
 • Gernika – Maya Picasso [Diàleg. Avui, 24 febrer 1981]
 • El crim [Diàleg. Avui, 28 setembre 1982]
 • L’odi al poble [Diàleg. Avui, 10 octubre 1982]
 • Lluís Companys, republica [Diàleg, Avui, 10 novembre 1982]
 • Servei d'informació i premsa de la Unió de Socialistes Catalans (Desembre 1958-Maig 1963). Amb C Fournier. Décines (França): l’autor, 1982.
 • Qui són catalans? [Diàleg. Avui, 8 juliol 1983]
 • Discriminació [Diàleg, Avui, 22 juliol 1983]
 • Comprendre Macià [Diàleg, Avui, 12 gener 1984]
 • Espriu i el Nobel [Diàleg. Avui, 2 març 1984]
 • Què podem fer? On vas Catalunya? [Diàleg. Avui, 3 març 1984]
 • Quin ‘’fet diferencial català’’? [Diàleg, Avui, 15 juny 1984]
 • De nou, el Guernika [Diàleg. Avui, 17 juny 1992]
 • Un altre cop Guernika [Diàleg, Avui, 2 agost 1992]
 • La Veu de l'Exili Català i Republicà (Publicació bimensual o trimestral del 1981-1996]
(*) Relació de treballs inèdits sense data de 1939 a 1955:
 • La sinergia vitamínica C-F1 en el tratamiento de la furunculosis, 19 p.
 • Le syndrome des oedères de carence et les oxydo-réductions cellulaires. 10p.
 • Le traitement du terrain paludéen par la vitamine C. Toulouse. 4p.
 • La urticaria en el acceso palúdico. 2p.
 • Tuberculosis y enfermedad de Addison. 2p.
 • Notes: Action des vitamines C-B1 sur le sucre sanguin. 8p.
 • Un món de paradoxes. Reflexions sobre uns processos biològics. Tolosa de Llenguadoc: juny 1948, 6p.
 • Les équilibres énergétiques en biologie. 7p.
 • Une 'Théorie sexuelle' sur le cancer. Lió. 4p.
 • La division cellulaire. Décines, 27 p.
 • Etudes sur les corrélations vitaminico-hormonales en phisio-pathologie. 88p.