Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Alumne de l’Estudi General de Barcelona on es llicencia i doctora l’1 d’abril del 1575. Es coneix el nom dels seus examinadors que són Simó Joan Desplà, Joan Benet Pallarés, Esteve Guardiet i Geroni de Merola. Aquest mateix any 1875, Lluís Fabra ja s’instal·la a Girona on ocupa la plaça de metge del Capítol de la Seu de Girona, càrrec que li permet relacionar-se amb gent important del món eclesiàstic com com el bisbe, els canonges, els clergues i les seves famílies.

Exerceix a Girona i a les comarques properes com, segurament, també a la seva vila natal on es produeix una epidèmia de pesta bubònica l’any 1586, fet que ofereix a Fabra la possibilitat de conèixer com es presenta aquesta malaltia i, a partir d’aquest coneixement, escriu el llibre Discurs sobre la pesta explicant la essència della, causas, senyals, pronòstic i curació, editat a Perpinyà el 1589. Com que durant el temps que l’autor indica que estudia la malaltia -de 1586 a 1589- no hi ha cap brot epidèmic a Girona i, per això, és raonable pensar que es va produir en algun altre indret i, el més probable, és que fos a Peralada on a Fabra li quedava família.

En aquest text, Fabra fa una descripció de la malaltia, l’atribueix a alteracions de l’aire i dóna diverses indicacions terapèutiques per combatre-la com són la purificació de l’ambient mitjançant la cremació de plantes odoríferes. Dóna, també, alguns consells dietètics i, sobretot, explica com fugir de la pesta. A més, fa menció a brots epidèmics anteriors que havien afectat la Corona d’Aragó.

Lluís Fabra és professor de l’Escola de Medicina de Girona, que forma part de l’Estudi General de Girona que es funda el 1572 d’acord al privilegi atorgat a la ciutat per l’emperador Carles I, per poder seleccionar bons professionals. Es té constància que l’any 1595, a la Capella de Sant Miquel de l’Ajuntament gironí, Lluís Fabra és l’examinador del cirurgià Joan Moret.

MBC Text basat en l’article de Benet Julià Figueras, Nota sobre el llibre mèdic de Lluís Fabra (1689).