Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Neix a Sant Feliu de Guíxols l’any 1851 i estudia medicina a Barcelona. En acabar la carrera, amplia estudis a diverses ciutats europees i, de manera especial, a la Clínica Oftalmològica del professor Heinrich Leopold Schoeler (1844–1918) de Berlin.

Des de finals del 1870, Joan Gelpí treballa a la ciutat de Barcelona alhora que publica els seus articles sobre Oftalmologia a la premsa mèdica catalana i espanyola. Destaca la seva preocupació per les patologies de la visió a l’edat infantil i la necessitat de revisions o de consultes higièniques. De la seva investigació i de l’observació sistemàtica, el 1885, neix un tractat iconogràfic o atles de patologia oftàlmica. El llibre, prologat pel seu mestre berlinès Schoeler, mostra les habilitats de Gelpí com a dibuixant, pintor i observador. Aquesta obra, que conté 20 làmines amb 108 oleografies fetes pel mateix Gelpí, es pot consultar a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona en un exemplar recentment restaurat. De les seves dots com a pintor, n’és també exemple el retrat a l’oli que fa del seu avi, Francesc Jofre Paradís, obra que dóna i es penja a la sala de sessions de la Casa de la Vila de Sant Feliu de Guíxols el 1880.

Joan Gelpí i Jofre exerceix la medicina a la Casa de Misericòrdia de Barcelona. L’any 1882, es doctora a Madrid amb la tesi De la iridocoroiditis en sus diversas formas, afecciones simpáticas del órgano de la visión. El 1886, és elegit acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia. Participa al gran congrés mèdic barcelonès que té lloc en el marc de l’Exposició de 1888. Deixa de publicar durant la primera meitat dels anys 1890 i, malgrat gaudir d’una llarga vida durant les primeres dècades del segle XX, la seva pista com a metge es perd i resulta desconeguda.

AZ