Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Neix a Vic el 28 d’octubre de 1904 en el si d’una família amb amplia dedicació a les ciències mèdiques, nissaga que enceta el seu avi Joaquim i continua el pare, un dels fundadors de l’Esbart de Vic. També, el seu germà Joaquim, és metge i acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Un llinatge on el cultiu de la Medicina sempre ha anat aparellat amb la vocació literària.

Comença a fer les primeres lletres al Col·legi de Sant Felip i cursa el batxillerat al Col·legi de Sant Miquel entre els anys 1914 i 1920. Estudia la carrera de Medicina a la Universitat de Barcelona amb l’obtenció del grau de llicenciat l’any 1928. Entra a formar part del Servei de Tocologia de l’Institut de Santa Madrona on hi roman tota la seva vida. És nomenat professor de classes pràctiques d’Histològia i Anatomia Patològica de la facultat de Medicina. Publica diferents treballs, alguns en col·laboració amb el seu mestre Santiago Dexeus i Font. Metge tocòleg de l’Hospital de la Santa Creu de Vic, també, manté tota la seva vida activitat professional amb assistència als centres de Barcelona i de Vic als que pertany.

Destaca per la seva activitat cultural i literària: fundador del Patronat d’Estudis Ausonencs i cap de la secció de literatura (1952-1967), president (1967-1982) i president d’Honor (1982-1996). Bibliotecari de l’Ateneu barcelonès (1968-1975). Obté diferents premis als Jocs Florals de la Plaça de la Llana, de Blanes, d’Argentona i als de l’Àngel Custodi. Vocal de la junta de l’Associació de Bibliòfils i de la Junta del Museu Episcopal de Vic. Autor de diferents obres de poesia i de temes històrics, especialment, en allò que fa referència a la Renaixença vigatana. Dins la seva abundosa bibliografia, podem comptar més de dues-centes setanta publicacions.

MYC