Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Estudia la carrera de medicina a la Universitat de Salamanca, graduant-se l’any 1981. Durant la carrera és alumne intern per oposició de la Càtedra de Medicina Legal. Obté el títol de doctor en medicina, el 1983, amb la tesi titulada: “Tipaje de los marcadores genéticos ABO, Rh, MNSs, Gc, Pi y AcP en la comarca salmantina de Las Arribes del Duero: aplicacions medico-legals”. Tesi dirigida pel professor Rafael Muñoz Garrido, el qual és catedràtic de medicina legal de Salamanca i president de la Comissió Central de Deontologia Mèdica de l’Organització Mèdica col·legial (OMC).

També obté, acabada la carrera, el títol d’especialista en medicina legal i el certificat del Ministeri de Sanitat i Consum, el qual l’habilita per exercir en el Sistema Nacional de Salud com a metge de medicina general.

Col·laborador molt estret del professor Muñoz Garrido amb qui publica articles de l’àmbit de l’ètica i de la medicina legal. A la Universitat de Salamanca és professor de medicina legal i forense, primer com ajudant de classes pràctiques de 1881 a 1988 i després com a professor associat de 1998 a 2023.

De 1988 a 2003 és metge forense dels jutjats de Ciudad Rodrigo i Vitigudino les dues poblacions de la província de Salamanca. A partir de 2003 i fins al 2010 és cap de la Sección de Patología Forense de la Subdirección de Salamanca de l’Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses (IMLCF) i des de 2010 a 2022 és subdirector del mateix institut a Palència, Salamanca i Valladolid.

Durant aquests anys imparteix classes de medicina legal, a part de la Facultat de Medicina i de Dret, també, a l’Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca i a l’Escuela Nacional de Policía d’Àvila. El seu interès per la docència no es limita a l’activitat relacionada amb l’ensenyament de l’assignatura de medicina legal i forense, sinó que també participa en la formació de metges joves, com a codirector d’un elevat nombre de tesis doctorals de la Universitat de Salamanca sobre aspectes deontològics, responsabilitat professional i aspectes medico-legals.

La seva obra publicada és molt extensa i inclou publicacions sobre valoracions, dany corporal, responsabilitat professional, medicina legal policial, i un nombre considerable de publicacions científiques. Publicacions que inclouen presentacions, casos clínics, treballs sobre medicina legal, discapacitat intel·lectual i odontologia.

El Dr. Salvat participa activament durant tots els anys de pràctica professional com a forense en congressos de medicina legal, i sessions clíniques hospitalàries.

Malgrat ser un home molt ocupat professionalment té una intensa activitat col·legial, en la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Salamanca, de la qual és secretari de 1993 a 2009 i president de 2009 fins a 2022. També és membre de l’Associació de Metges Forenses de Castella i Lleó, on és president durant vuit anys. El 2014 és elegit acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Salamanca i el 2022 ingressa com acadèmic de número.

JAM