Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Sense antecedents familiars en el camp de la Medicina, Cardona Fornells estudia Medicina a la Universitat de Barcelona on es llicencia el 1903. Desenvolupa la seva vocació assistencial dins l’àmbit de la Pediatria però, també, i gràcies al seu caràcter emprenedor, es dedica, amb èxit, a la preparació industrial de diferents aliments-medicaments i en especial, de productes destinats a l’alimentació dels infants.

Fill de Joan, treballador del comerç, i de Dolors, Lluís neix el 20 de juny del 1881. El 1912, es casa amb Maria Dolors Bori Parellada que mor dos anys després deixant una filla fruit del matrimoni. En segones núpcies amb Filomena Valls Torruella, té vuit fills. Ambdós són grans amants de les arts i la cultura, destacant la muller en l’àmbit de la pintura.

Acabada la carrera, Lluís Cardona entra a treballar a l’Hospital dels Nens Pobres de Barcelona. Dues destacades figures de la Pediatria de l’època, Martínez Vargas a la Facultat i, especialment, Vidal Solares a l’Hospital, han de tenir –probablement- una gran influència en el futur professional del jove metge. El 1905, és admès com a metge practicant del dispensari de la Creu Roja i compagina aquestes activitats amb la consulta privada del carrer de Casp. A més, el 1905, es doctora a Madrid amb la tesi El tratamiento de los niños atróficos.

El doctor Cardona figura en la relació de primers socis de la Societat Catalana de Pediatria, fet que, més tard, ha de tenir gran importància és l’amistat amb el seu company Lluís Raso Badia, encarregat del consultori de “Niños de pecho y Gota de leche” de l’Hospital de Nens Pobres de Barcelona. Amb ell, inicia les activitats d‘una societat mercantil: Sociedad Cardona Raso & Cia, que després es converteix en Laboratorio Eles, SA –en referència al nom, Lluís, d’ambdós socis-, dedicada a la preparació de productes dietètics i aliments infantils. Alguns d’aquests preparats gaudeixen d’un gran èxit, en especial, les llets infantils “Kes” i l’aliment “Eles”, pel que Cardona sol·licita fins i tot una patent d’invenció. Cal destacar que l’any 1941, dins el marc del Congrés de Medicina celebrat a Madrid, la marca “Eles” és guardonada amb el primer premi de productes dietètics. A principis dels anys 50, la societat finalitza les seves activitats i algunes de les seves especialitats com, per exemple “Casealba”, són venudes a d'altres professionals de la indústria farmacèutica.

En una glosa sobre la seva persona, publicada a la revista literària Reflejos pot llegir-se: “Siente...la solidaridad con los humildes y con los necesitados y siente la mayor indignación contra las injustícias humanas”. Aquest perfil i la influència que rep dels corrents higienistes de l’època, l’empenyen a obrir, durant els anys 30, la casa de convalescència Can Cardona a Montcada i Reixac. Allí, gràcies al seu caràcter innovador i a la seva voluntat de permanent actualització de coneixements, assaja, amb èxit, la preparació de derivats lactis, alguns de caràcter medicamentós com l’anomenat “Queso Filus”, formatge amb lactobacils, que avui es podria considerar com un veritable aliment funcional.

JBR