Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Biografia

Agustí Solé i Xarpell neix a Solsona, fill del carnisser Antoni Solé de Solsona, i de Maria Xarpell de Linya. Es casa el dia 20 de novembre de l'any 1912 amb Josefa Melet Mollet, no tingueren cap fill fruit del matrimoni. El seu germà petit Josep, que també estudia medicina, acabant la carrera l'any 1931, es casa amb una metgessa gironina, Francesca Casaponsa i Suñol, de manera que durant uns anys exerciren a Solsona tres membres de la família Solé.

El metge Solé, anomenat també “metge Coloma” va cursar el batxillerat a l'Institut de Lleida fins a l'any 1904. Estudià a la Facultat de Medicina de Barcelona, de 1904 a 1910. Es llicencià el 18 de novembre de 1910 i va obtenir el títol de medicina i cirurgia el 14 de gener de 1911. Quan acabà la carrera s’establí a Solsona, on va treballar de metge.

El 1917 formava part de la Junta de Sanitat de la ciutat com a vocal. El 1918, durant l’epidèmia de grip espanyola que es va estendre per tot el món, era membre de la junta, presidida per l'alcalde accidental Pere Casserras Bonany i també en formava part el metge titular Antoni Majó. L'any 1921, Solé és nomenat metge titular de Solsona.

El 17 de febrer de 1945 per complimentar la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944, es va procedir al nomenament dels vocals del Consejo Provincial de Sanidad, el qual recaure en les persones en: Agustí Solé Xarpell, metge; Angel Aldomà Canut, farmacèutic; Joaquín Fernández Garcia, veterinari; Emmanuel Vilella Monegal, mestre; i Miquel Torres Garriga, secretari de l'ajuntament.

El 24 de març de 1924 el delegat governatiu va destituir a l'ajuntament i en nomenà un de nou. L’abril del mateix any Agustí Solé Xarpell és nomenat tinent d’alcalde i passà a formar part de la comissió d’hisenda. El 1944 prengué possessió com a alcalde, càrrec que va ocupar només durant vuit mesos, també havia estat president del comitè Republicà Radical de Solsona, el 1932.

Agustí Solé Xarpell fou un bon clínic, bon ciutadà, una persona culta i conservadora d’ideari catalanista. Era afeccionat a la música, com ho demostra el fet que fou un dels primers components de l'orquestra la 'Lira Solsonina', on tocava el clarinet. L'any 1919 és nomenat president de la Junta de l'Orfeó Nova Solsona. Càrrec que ocupà durant tota la primera etapa de l’orfeó que comprengué des de la seva fundació l’any 1919, fins a 1931.

Un activista cultural de diferent associacions i clubs de la seva ciutat. El 1928 és nomenat administrador de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre, patrona de Solsona. Aquest càrrec l'exercirà fins a les darreries de l’any 1931. Fou president del Club de Futbol Solsona, de 1929 a 1931 i també president del Centro de Cultura Popular.

Cal Metge Solé, és la casa on va viure i va treballar, durant la primera meitat del segle XX. Antigament, a la mateixa casa hi havia hagut la farmàcia Pallarès, la primera de Solsona, pertanyent a una nissaga d’apotecaris de llarga tradició.

ASMa