Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Galeria de metges

Biografia

Estudia Medicina a la Universitat de Navarra on es llicencia el 1971, havent estat alumne intern per oposició a la Clínica de Patologia Mèdica el curs 1969–1970. El setembre de 1971, entra com a metge intern al Banc de Sang, que depèn de la Diputació de Navarra, fins al juliol del 1974, moment en què és contractat com a metge adjunt del Servei d'Hematologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, adscrit al Banc de Sang, on s’hi està fins al 31 de juliol del 1977 perquè, ara, marxa com a cap de la Secció d’Hematologia i Hemoteràpia de la Residència Sanitària “Almirante Vierna” de Vigo. Un any més tard, però, retorna a Barcelona amb el mateix càrrec de cap de secció al Servei d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, càrrec que manté fins al maig del 1996 quan és nomenat director de la Unitat d’Hemoteràpia en substitució del seu cap Àngel Lluch.

Durant els més de quaranta anys dedicats a l’Hemoteràpia, Pedro Madoz té una activitat molt intensa en el camp de la docència i de la recerca amb nombroses publicacions, més d’una cinquantena. Bona part d’aquests treballs es relacionen amb els aspectes tècnics de la transfusió sanguínia tant en l’estudi dels donants com dels procediments utilitzats. Altres articles són el testimoni de la seva participació en la recerca efectuada pels hematòlegs clínics del seu Servei. Molt activa és, també, la seva participació en els diferents congressos de l’especialitat que fan que es converteixi en un referent nacional de la Medicina Transfusional perquè està al corrent de tot el que es publica sobre la matèria.

La vocació docent de Pedro Madoz no es limita a la seva activitat com professor de classes pràctiques i dels cursos monogràfics de doctorat, sobretot, es manifesta en la seva actitud amb els metges residents que passen per la secció que dirigeix. Pedro Madoz estimula els seus deixebles a que busquin les respostes als problemes que troben en la pràctica professional en les publicacions acadèmiques i ell mateix els hi facilita les referències.

Assessor del Ministeri de Sanitat i Consum pel Pla Nacional de Hemoteràpia, representant del Ministeri en la Comissió Nacional d’Hemoteràpia i membre del grup de treball en temes de Seguretat Transfusional, Pedro Madoz és també membre del Comitè Científic de la Comissió d’Ajudes Socials als afectats per l’VIH, motiu pel qual se li concedeix, juntament amb els membres d’aquest Comitè, l’Encomana de l’Orde Civil de Sanitat el 1994.

Home íntegre, discret i entregat a la feina amb la voluntat d’esforçar-se perquè el treball estigui sempre ben fet, Pedro Madoz és una persona clau del Servei d’Hematologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a més de ser un referent per als hemoterapeutes del país, en gran part formats en la seva època de residència amb ell.

Casat amb Teresa Sarasa, una infermera navarresa que l’acompanya en el seu viatge a Barcelona, Pedro Madoz té dos fills però cap d’ells estudia Medicina.

MBC