Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Bibliografia

  • Merecido homenaje al doctor don Ramón Sambola. Revista de Girona, 1959;7:35.
  • Gregorich, A. In memoriam del Dr. Ramon Sambola Casanovas. Acta MMCB, 1969;781:2pàgs.
  • Muñoz-Arbat, C. El Dr. Ramon Sambola Casanovas. Revista de Girona, 1969;47:15-17
  • Pla-Damau, JM. Apunts per a la Història. Els Doctors Sambola i Casanovas. Butlletí COMG, 1978;74:15-17.
  • Botet, J. Ramon Sambola i Casanovas. Dins El psiquiàtric de Salt. Cent anys d'història de RM Gil, J Boadas et al. Girona: Diputació de Girona. Institut d'Assistència Sanitària, 1987.
  • Pujiula, J. La sanitat. Dins Balanç del segle XX. Revista de Girona, 2000;200:117-30.