Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Bibliografia

  • Navàs Ferré L. SJ. Excursions entomològiques de l'estiu de 1922.
  • Camarasa JM. Cent anys de passió per la Natura: una historia de la Institució Catalana d’Història Natural (1899-1999). Memòria 14. Barcelona: ICHN, 2000.
  • Corbella-Corbella J i Domènech-Llaberia E. Científics del Priorat. Barcelona: IES, 2002.
  • Vallès-Xirau J. Algunes fites en la formació naturalista i pedagògica del professor Josep M. Àlvarez Ribera. AIEE, Figueres,2013;44:297-313.
  • Seró i Navàs, Prudenci [Web Galeria de Científics Catalans, darrer accés 17/02/2020]
  • Arxiu Històric CoMB.