Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Bibliografia

 • Cardoner- Planas A. Los cirujanos Ça Riera del siglo XIV. Medicina Clínica, 1944;2(2):160-2.
 • Calbet-Camarasa, JM i Corbella-Corbella J. Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona: Rafael Dalmau. Fundació Salvador Vives Casajuana, 1981-1983.
 • Guilleré Ch. Girona al segle XIV. Vol. 2. Trad. N Mañé. Barcelona: Ajunt. Girona, Pub. Abadia de Montserrat, 1994.
 • McVaugh MR. Royal Surgeons and the value of medical learning. The Crown of Aragon, 1285 – 1345. A Practical Medicine from Salerno to the black death. Cambridge: University Press, 1994.
 • Opera Medica Omnia vol. X.1. Rústica. Regimen sanitatis ad regem aragonum (ARNALDI VILANOVA) Barcelona: Publicacions UB, 1996.
 • Garcia-Ballester L, Paniagua JA i McVaugh MR. Arnaldi de Villanova. Opera Medica Omnia. Barcelona: Publicacions UB, 1998.
 • Cifuentes-Comamala Ll. La ciència en català a l’edat mitjanna i el Renaixement. Barcelona:. Publicacions UB i Universitat de Palma, 2001.
 • Cartagena N. La contribución de España a la teoría de la traducción. introducción al estudio y antologia de textos de los siglos XIV i XV. Madrid: Iberoamericana, 2009.
 • Carré A. Del regimen de Sanitat a la literatura. El cas d’Arnau de Vilanova. Anuario de Estudios Medievales, 2015;45(1):233-62.
 • Carré A. Regiment de Sanitat per al rei d’Aragó. Aforismes de la Memòria. Per Arnau de Vilanova. Barcelona: UB Edicions, 2017.
 • Carré A. La traducció catalana abreujada del 'Regiment de sanitat' d’Arnau de Vilanova és un abreujament de la traducció de Berenguer Sarriera?. Alacant : Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, 2018.