Actualitzacions

Salvador Vaquer i Sadurní

El senyor Josep Haro Haro, que havia estat alcalde de Campdevànol quan es va inaugurar el nou quiròfan de l'Hospital d'aquesta vila, ens ha escrit per esmenar la data del peu de fotografia que és del maig del 1979. Però, no sols hem fet això si no que l'hem convidat a posar noms als assistents a l'acte acompanyant el director mèdic i cirurgià, doctor Salvador Vaquer. El senyor Haro no sols ens ha identificat la majoria de persones que surten a la fotografia sinó que l'ha publicat al Facebook de Campdevànol demanant que l'ajudin a identificar els pocs que continuen essent un interrogant.

Carme Díaz i Pérez

El Col·legi de Metges de Barcelona conjuntament amb el Museu d'Història de la Medicina ha iniciat un projecte de recuperació de les Orles de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Sovint, tot i que en tenim moltes, també ens en falten bastants. D'aquí, que la Galeria de Metges Catalans col·labora en aquesta tasca contactant els familiars dels metges i metgesses llicenciats en aquell any que no disposem de l'Orla i, sovint, recuperem història. El contacte amb la família Vanrell Díaz ens ha aportat aquesta còpia digital de l'Orla dels Cursos del 1918 al 1924 de la Facultat de Medicina de Barcelona, entre les que apareix la doctora Carme Díaz Pérez, una de les primeres metgesses catalanes.

Josep Alsina i Bofill

Un article de Gimbernat, la revista catalana d'història de la Medicina i de la Ciència, reprodueix seixanta-dues caricatures dels metges que assisteixen a la celebració del 25 Aniversari de la promoció mèdica del Curs 1927 de la Universitat de Barcelona. Mostrem els d'aquests set especialistes que són a la Galeria incloent els versos amb clau d'humor que il·lustren la personalitat de cadascun d'aquests personatges:

Juan Castaño Santa

El col·laborador de la Galeria de Metges Catalans, l'anestesiòleg i historiador de la Medicina, Carles Hervás, ens ha remès aquesta fotografia per incloure-la a la biografia del seu col·lega Juan Castaño Santa, una imatge que recull la seva assistència a la Reunió de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèuticadel Dolor amb els Anestesiòlegs del Sud de França, a Narbona el 2001.

Josepa Bastard i Martí

L'aportació espontània d'Alba Padrós, una estudiant de doctorat en història de l'educació de la Universitat de Girona, ens ha fet ampliar la biografia de la doctora Josefina Bastard perquè, si bé sabíem que havia dirigit l'evacuació d'alguns nens republicans a mesura que l'exèrcit franquista avançava. Ella ens ha fet saber que, el juliol del 1938, el govern republicà la nomena 'Consellera de Sanitat' del CNIE (Comitè Nacional de la Infància Evacuada). Així apareix en aquest retall de la revista 'Umbral' sinó també en decret publicat a la 'Gaceta de la República', com recollim a les pàgines actualitzades de la seva biografia i de l'Hemeroteca.

Suggeriments i participació

Aquest espai és obert a les aportacions, rectificacions o ampliacions que el lector vulgui fer-nos.
Les propostes de personatges que es puguin incorporar a la Galeria seran benvingudes.