Actualitzacions

Frederic Corominas i Pedemonte

Fruit de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB), avui, la Galeria de Metges Catalans pot incloure els retrats de tres eminències mèdiques que, a més, van ser presidents de la Reial Acadèmia. Són els quadres dels doctors, un és de Jaume Peirí Rocamora, un dels creadors de la Dermatologia catalana i primer catedràtic de l'especialitat a Barcelona. L'altre és de Manuel Ribas Perdigó, un metge clínic de gran prestigi a la Barcelona d'entre els segles XIX i XX i, finalment, el retrat de Frederic Corominas Pedemonte, un metge vocacional, eximi pediatre i un incansable acadèmic.

Carles Sala i Parés

Una aportació familiar a la biografia d'aquest excel·lent cirurgià del Penedès, pioner en Cirurgia Estètica i en trasplantament d'os. La senyora M Teresa Mestre ens ha tramès una fotografia de quan el doctor Sala Parés era encara un jove estudiant de Medicina.

Mariano Soler i Terol

Un fill d'aquest cirurgià ortopèdic, expert en tuberculosi òssia, ens ha fet arribar aquesta imatge dels pares, fotografiats el dia seu casament, una de les escasses imatges que ens mostra el doctor Mariano Soler Terol pocs anys abans de la seva mort.

Antoni Peyrí i Rocamora

El Museu d'Història de la Medicina de Catalunya recull i conserva les Orles de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, una rica font d'informació que d'un cop d'ull ens presenta els noms, origen i sexe dels alumnes llicenciats any per any. Gràcies a l'Orla del Curs del 1911, podem conèixer com era quan va acabar la carrera el jove Antoni Peyrí i Rocamora, anys després dermatòleg i el creador del Programa de Lluita Antivenèria de la Generalitat de Catalunya. Gendre i col·laborador del president de la Generalitat de Catalunya, ha d'exiliar-se a Mèxic on és el fundador de la càtedra de Dermo-Sifilografia a la Universitat d'aquest país.

Lluís Gonzaga Thomasa i de Subirà

Agraïm a l'Arxiu Municipal de Torelló la tramesa de fotografies i documentació de Lluís Thomasa de Subirà, facultatiu manresà que esdevé un metge de referència a la vila de Torelló i la Vall del Ges des dels anys vint fins al cinquanta del segle XX. Destacat, especialment, per la seva 'Topografia Mèdica de la Vall de Torelló', premiada per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya l'any 1950. Un any després, Lluís Thomasa és objecte d'un homenatge a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Torelló que compta amb la presència de les autoritats locals i una destacada representació de la professió mèdica, de les quals avui n'oferim el testimoni d'unes imatges inèdites. L'esforç de l'Ajuntament de Torelló per la història ens permet conèixer 'La Veu del Ter', publicació amb la qual Thomasa hi està estretament vinculat, essent un dels seus fundadors i un redactor habitual.

Suggeriments i participació

Aquest espai és obert a les aportacions, rectificacions o ampliacions que el lector vulgui fer-nos.
Les propostes de personatges que es puguin incorporar a la Galeria seran benvingudes.