Bibliografia

  • Núñez-Pérez G. Sesión necrológica en memoria del Excmo. Sr. D. Buenaventura Carreras Durán. Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, 1971;88:545-5.
  • Pla-Cargol J. In Memoriam. El Dr. D. Buenaventura Carreras Duran. Annals IEG, 1972;21:349-59.
  • Matilla-Gómez V. 202 Biografias Académicas. Madrid: RANM,1987.
  • Cotalo JL, Hernández E, Munoa JL i Leoz G. Historia de la Oftalmología Española. Madrid. , Sociedad Española de Oftalmología, 1993.
  • Arruga-Forgas A. Bonaventura Carreras i Duran, un maestro excepcional. Annals d'Oftalmologia, 1999;4(8).
  • Díaz-Rubio M. Médicos españoles del siglo xx. Segunda sèrie. Madrid: You & Us, 2003.
  • Académicos numerarios del Instituto de España (1938-2004)”, Instituto de España, Madrid, 2005.
  • Corbella J, Xifró M i Gallerogs A. Exposició del Centenari de la Bibliografia Medical de Catalunya. Facultat de Medicina. Especialitats Clàssiques. Gimbernat, 2017,67:72-82.
Composicions Sardanístiques
  • Sardanes. Seleccions Bonaventura Carreras Duran A Compositors Gironins. VoL. 7. Girona: Cobla Ciutat de Girona, 2019.