Actualitzacions

Xavier Vilanova i Montiu

Continua la incorporació de les hemeroteques, enllaços i fotografies en les pàgines dels metges i metgesses que van incorporar-se primer a la Galeria. És el cas dels dermatòlegs Vilanova, el pare Pelai Vilanova Massanet, un pioner de l'especialitat que aporta diversos estudis sobre el tractament dels epiteliomes amb agulles de radi. I el fill Xavier Vilanova Montiu, un renovador de l'especialitat a Catalunya i un dels dermatòlegs més internacionals.

Josep Solà i Vidal

Novament, el genealogista argentí Manuel Mañas ens ha enviat informació sobre els germans empordanesos Solà Vidal, arrelats a l'Argentina tot i que de per vida estretament lligats al poble on van néixer, a Garriguella on Josep Solà i Vidal hi fa construir una cripta funerària al Cementiri Municipal.

Josep Maria Roca i Heras

Una altra de les actualitzacions obligades, la d'aquest eminent metge dermatòleg, periodista, escriptor i historiador, polític compromès en la normalització de la llengua catalana i en el seu ús social, cultural i científic però també en la recuperació de la Història de Catalunya, matèria en què n'és un dels màxims experts. Un home eminent de finals del segle XIX i del primer terç del segle XX, un home present a diferents institucions catalanes. Avui, incloem noves fotografies, una caricatura alhora que incorporem una rica hemeroteca i actualitzem enllaços.

Lluís Oms i Garrigolas

L'actualització de la base de dades d'aquesta Galeria, ens duu a introduir -sempre que és possible- les dades de naixement i mort de les biografies i en les més antigues no sempre és fàcilment accessible. En aquest cas, hem localitzat el registre baptismal i, ara, sabem que Lluís Oms i Garrigolas, continuador d'aquesta nissaga mèdica iniciada en el segle VXI o XII va néixer, com els seus avantpassats, a Blanes, el dia 30 d'abril del 1811.

Antoni Bartumeus i Casanovas

Aquesta és una actualització de dades bàsiques i de continguts amb la puntualització d'alguna informació, entrada de noves fotografies i, especialment, la incorporació d'una àmplia hemeroteca des de la qual, per exemple, es poden seguir els temes que el doctor Bartumeus defensa durant els seus mandats com a president del Col·legi de Metges de Barcelona: des de la regulació de l'exercici dels metges estrangers, la salubritat de les aigües de Barcelona, el sanejament de la ciutat i altres.

Suggeriments i participació

Aquest espai és obert a les aportacions, rectificacions o ampliacions que el lector vulgui fer-nos.
Les propostes de personatges que es puguin incorporar a la Galeria seran benvingudes.